Khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2022 (đợt 3)
18/05/2022 06:06
Sáng ngày 18/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2022 (đợt 3). Dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng tòan thể học viên 3 lớp Bồi dưỡng đợt 3...
Khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2022 (đợt 3)

Sáng ngày 18/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc các lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2022 (đợt 3). Dự lễ khai mạc có đồng chí đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng tòan thể học viên 3 lớp Bồi dưỡng đợt 3.

 

Các đại biểu dự Lễ khai mạc

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã năm 2022 (đợt 3) có 165 học viên tham gia.  Lớp học được thực hiện theo Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức kỹ năng công tác cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt là vào thời điểm hiện nay, khi các địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học

Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã năm 2022 có 165 học viên. Tham gia lớp học, các học viên sẽ được trang bị 8 chuyên đề chính. Trong đó trọng tâm xoay quanh các vấn đề về nghiệp vụ vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở cơ sở; nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vũng mạnh; nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thu thập - xử lý thông tin, tình huống ở cơ sở.

 Đồng chí Trần Duy Rô Nin – Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng các học viên  được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: Việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các chức danh cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh; bồi dưỡng cập nhật những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành; kỹ năng tác nghiệp, xử lý tình huống…, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Đồng chí yêu cầu các học viên, phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, khoa học. Từ đây tạo được diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác giữa các học viên trong quá trình tham gia lớp học./.

Hằng Nga