KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN THÁNG 11 - LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
25/11/2022 07:03
KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN THÁNG 11 LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG Thời gian:19h30 - THỨ 2, NGÀY 28/11/2022 (Học ngoài giờ hành chính) 1. Đối tượng, tiêu chuẩn: Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu...
KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN THÁNG 11 - LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN THÁNG 11

 LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

Thời gian:19h30 - THỨ 2, NGÀY 28/11/2022 (Học ngoài giờ hành chính)

 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn: Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu.

2. Thời gian, hình thức:

- Lịch học: Học vào 05 buổi tối trong tuần

- Hình thức: HỌC TRỰC TUYẾN.

3. Văn bằng chứng chỉ được cấp:

Chứng chỉ hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

4. Phí đào tạo: 2.800.000đ (Hai triệu tám trăm ngàn đồng)

5. Hồ sơ thủ tục nhập học: Liên hệ: Đ/c Thái Thị Kim Anh - ĐT 0948766239, CV phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Email: kimanhdtctna@gmail.com.