Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K51.3, K51.4, khóa học 2021 - 2022
08/09/2021 11:36
Thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2021, sáng nay, ngày 08/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị K51.3 và K51.4, khóa học 2021 - 2022. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị K51.3, K51.4...
Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K51.3, K51.4, khóa học 2021 - 2022

     Thực hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng năm 2021, sáng nay,  ngày 08/9/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị K51.3 và K51.4, khóa học 2021 - 2022. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị K51.3, K51.4.

 

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng

       Lớp Trung cấp lý luận chính trị K51.3 và K51.4, khóa học 2021 - 2022 có 116 học viên. Lớp học thực hiện nội dung chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản vể Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

    Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng

      Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lê Thị Hoài Chung chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Thông qua việc học tập lý luận chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xây dựng cho mình một phương pháp luận đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng để giải quyết các công việc đang đảm nhiệm và những vấn đề thực tiễn xảy ra". Đặc biệt, lớp học diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn; chấp hành nghiêm quy chế học trực tuyến, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp trong tình hình mới để đảm bảo yêu cầu đề ra.

 

  Đ/c Lê Thu Hường, Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

      Đại diện học viên  hai lớp, đồng chí Trần Trung Hoàn - học viên lớp Trung cấp LLCT K51.3 gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, các địa phương, đơn vị đã tạo điều kiện để học viên được tham gia lớp học. Đồng chí xin hứa chấp hành đầy đủ nội quy quy chế của lớp, nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả như mong muốn, trau dồi và nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Hằng Nga