Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K12.2
25/09/2022 11:49
Tối ngày 24/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K12.2 năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên lớp học...
Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K12.2

     Tối ngày 24/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K12.2 năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên lớp học.

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học

     Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương K12.2 có hơn 70 học viên là công chức, viên chức dến từ các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lớp học thực hiện chương trình mới theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 2/6/2022 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương. Khóa học nhằm giúp học viên củng cố, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân. Đồng thời, thông qua khóa học để bổ sung và nâng cao cho học viên những kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản lý nhà nước; củng cố, phát triển một số kỹ năng để thực hiện có hiệu hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo của học viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Tiến Dũng chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: Việc học tập và nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là kiến thức quản lý nhà nước, các kỹ năng cần thiết phù hợp với vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi tổ chức và cá nhân. Vì vậy, đề lớp học đạt được kết quả cao, đồng chí yêu cầu mỗi học viên cần phải xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, xây dựng nề nếp học tập, sinh hoạt và rèn luyện quy cũ, nghiêm túc, chấp hành tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, Học viện và Bộ Nội vụ; nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với giảng viên, giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng chí yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận có liên quan để làm tốt công tác quả lý lớp học, xử lý các vấn đề còn vướng mắc nảy sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để lớp học sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra/.

Hằng Nga