Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K12.1 năm 2022
29/05/2022 06:35
Tối ngày 28/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K12.1 năm 2022. Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K12.1...
Khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K12.1 năm 2022

     Tối ngày 28/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K12.1 năm 2022. Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K12.1

      Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K12.1 có 50 học viên. Trong thời gian học 2 tháng, học viên tham gia học tập 17 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo, đi nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận.

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K12.1

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng chúc mừng các học viên tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ đối với công cuộc đổi mới ngày càng cao; việc tham gia khóa học là cơ hội để các học viên củng cố, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; củng cố bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính; góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ của học viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp; nâng cao chỉ số mức hài lòng của Nhân dân đối với công chức và công sở; góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh, Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

     Đồng chí đề nghị phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, giảng viên giảng dạy và toàn thể học viên thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhà trường nhằm tạo ra một môi trường học tập nghiêm túc, khoa học để khóa học đạt chất lượng cao./.

 

Cán bộ, giảng viên, học viên tham gia khai giảng trực tuyến