Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K53.5, hệ không tập trung, khóa học 2023 - 2024
07/11/2023 04:11
Sáng 06/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K53.5 hệ không tập trung, khóa học 2023 - 2024. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Phan Văn Tuyên - Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K53.5...
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K53.5, hệ không tập trung, khóa học 2023 - 2024

Sáng 06/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K53.5 hệ không tập trung, khóa học 2023 - 2024. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Phan Văn Tuyên - Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K53.5.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

     Lớp Trung cấp LLCT K53.5, hệ không tập trung khóa học 2023 - 2024 có 59 học viên đến từ các đơn vị sở, ngành cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã và trường học. Chương trình học của lớp thực hiện theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị), Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương. Khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

 

Đ/c Vương Quang Minh -  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Khóa học lý luận chính trị nhằm giúp học viên trang bị thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, nội dung về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý…; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng; lề lối tác phong làm việc khoa học; hoàn thiện kỹ năng đồng thời được giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong công tác, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tham gia vào việc "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Đ/c Lê Thu Hường, Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học.

Để khóa học đạt chất lượng cao, đồng chí yêu cầu các học viên phải xây dựng ý thức, nề nếp học tập, tích cực tham gia xây dựng bài, thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới./.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Hằng Nga