Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.6, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023
23/04/2022 10:47
Sáng ngày 23/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.6, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự Lễ khai giảng, phía khách mời có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuyên, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Đình Viện – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp...
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.6, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023

      Sáng ngày 23/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.6, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự Lễ khai giảng, phía khách mời có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuyên, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Đình Viện – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp, cùng các đồng chí đi trong đoàn. Về phía nhà trường có đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.6.

Các đại biểu tham dự lễ Khai giảng

Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu Khai giảng lớp học

      Lớp Trung cấp LLCT K52.6, hệ không tập trung khóa học 2022 - 2023 có 80 học viên. Lớp học chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương. Khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.


Đ/c Nguyễn Phùng Khánh, Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

      Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Khóa học lý luận chính trị nhằm giúp học viên trang bị thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, nội dung về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quan lý…; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng; lề lối tác phong làm việc khoa học; hoàn thiện kỹ năng đồng thời được giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong công tác, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

 

Đồng chí Ngô Đình Viện – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu tại Lễ khai giảng

      Để khóa học đạt chất lượng cao, đồng chí yêu cầu các học viên phải xây dựng ý thức, nề nếp học tập, tích cực tham gia xây dựng bài, thực hiện phương châm lấy người học làm trung tâm; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Ban Cán sự lớp K52.6 ra mắt tập thể lớp

      Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đồng chí Ngô Đình Viện cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng đã nhà trường đã linh hoạt, tạo điều kiện để lớp học được khai giảng kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp cùng Đảng ủy Khối để tổ chức, quản lý lớp học, giúp lớp học hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Về phía Đảng ủy Khối, đồng chí xin hứa sẽ đảm bảo các điều kiện để phối hợp thực hiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng với hình thức linh hoạt, hiệu quả. Đối với học viên, đồng chí yêu cầu phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị, cần sắp xếp thời gian, tăng cường trao đổi, học hỏi, lĩnh hội kiến thức; với mục tiêu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ  góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn, đại diện học viên phát biểu tại buổi lễ