Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K15 Nghĩa Đàn, khoá học 2020 - 2021
16/03/2020 02:08
Ngày 16/3/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K15 (khoá 2020 – 2021) tại huyện Nghĩa Đàn. Dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh, có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng
Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K15 Nghĩa Đàn, khoá học 2020 - 2021

 

     Ngày 16/3/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K15 (khoá 2020 – 2021) tại huyện Nghĩa Đàn. Dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh, có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, cùng các đồng chí đại diện các khoa, phòng của nhà trường. Về phía huyện Nghĩa Đàn, có đồng chí Phan Tiến Hải – PBTT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm BDCT huyện và toàn thể học viên Lớp Trung cấp LLCT-HC K15 Nghĩa Đàn.

Đ/c TS. Lê Thu Hường - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học điều hành buổi Lễ

     Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K15 Nghĩa Đàn có 79 học viên, hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã, trường học và các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập trên địa bàn. Khoá học sẽ diễn ra với chương trình bao gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề chung về Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật; quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân… Bên cạnh đó, khoá học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

Đ/c ThS. Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ Khai giảng

     Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng thay mặt lãnh đạo nhà trường nhiệt liệt chào đón các học viên tham gia khoá học. Đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được lãnh đạo Tỉnh và Trường Chính trị quan tâm. Trong thời gian qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, Trường Chính trị Nghệ An luôn chủ động, tích cực phối hợp các ban, ngành, địa phương trong Tỉnh tổ chức các loại hình đào tạo phù hợp với đối tượng học viên. Để lớp học diễn ra hiệu quả, đồng chí đề nghị Phòng QLĐT&NCKH, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy nghiêm túc thực hiện quy chế quản lý đào tạo, nhằm tạo ra môi trường học tập nghiêm túc, khoa học; nắm bắt đặc điểm học viên, tích cực nâng cao chất lượng bài giảng thông qua áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát huy vài trò trung tâm của người học. Đồng thời, đồng chí đề nghị các học viên cần sắp xếp công việc hợp lý, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường, Trung tâm BDCT Huyện, đặc biệt là giờ giấc lên lớp, tham gia đầy đủ các buổi học để lĩnh hội, trau dồi kiến thức, và áp dụng có hiệu quả trong quá trình công tác.

Đ/c Phan Tiến Hải - PBTT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND phát biểu

     Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phan Tiến Hải thay mặt lãnh đạo huyện cảm ơn Trường Chính trị Nghệ An thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ  trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, phẩm chất chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, rèn luyên, nhận thức đây là cơ hội tốt để hoàn thiện bản thân, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, tham gia khoá học đầy đủ và vận dụng có hiệu quả kiến thức được học vào hoạt động thực tiễn công tác.

     Đại diện cho học viên phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Quang Sơn thể hiện niềm vinh dự và tự hào khi được trở thành học viên của nhà trường, đồng thời quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt chương trình khoá học đã đề ra, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường, sắp xếp công việc khoa học tham gia học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu, rèn luyện để lĩnh hội, trau dồi kiến thức nhằm đạt được kết quả học tập cao nhất./.

Tiết mục văn nghệ trước buổi Lễ

Đinh Dũng