Khai giảng Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K73.B09, B10 Tỉnh ủy Nghệ An, hệ không tập trung (khóa học 2022 - 2024)
02/10/2022 07:54
Chiều 30/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K73.B09, B10 Tỉnh ủy Nghệ An, hệ không tập trung (khóa học 2022 - 2024)...
Khai giảng Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K73.B09, B10 Tỉnh ủy Nghệ An, hệ không tập trung (khóa học 2022 - 2024)
Chiều 30/9, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị K73.B09, B10 Tỉnh ủy Nghệ An, hệ không tập trung (khóa học 2022 - 2024).

Dự Lễ khai giảng có TS. Đậu Tuấn Nam - Vụ Trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Nghệ An: Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị khoá 2022 - 2024 ảnh 1

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K73.B09, B10 Tỉnh ủy Nghệ An, hệ không tập trung (khóa học 2022 - 2024) có 120 học viên là cán bộ chủ chốt và cán bộ nguồn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương.

Nghệ An: Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị khoá 2022 - 2024 ảnh 2
T.S Đậu Tuấn Nam - Vụ Trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Trong quá trình học, các học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý... giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, cập nhật những thông tin, kiến thức mới.

Nghệ An: Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị khoá 2022 - 2024 ảnh 3

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

 Phát biểu tại Lễ khai giảng, T.S Đậu Tuấn Nam - Vụ Trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, Ban Quản lý lớp học và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý lớp học đạt kết quả tốt.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi quá trình học tập của lớp học, định hướng hoạt động học tập, rèn luyện của học viên, quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học; quản lý chặt chẽ học viên, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo; đảm bảo tốt cơ sở vật chất và các điều kiện để lớp học được tổ chức theo đúng quy định của Học viện.

Nghệ An: Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị khoá 2022 - 2024 ảnh 4
Đại diện học viên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đối với các học viên cần xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tập trung cao độ cho việc học tập một cách chủ động, tích cực, đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung được truyền đạt trong suốt khóa học; tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều giữa học viên và giảng viên.

Nghệ An: Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị khoá 2022 - 2024 ảnh 5

Quang cảnh Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Quá trình học phải thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành; tăng cường quá trình tự học, tự nghiên cứu; tích cực rèn luyện tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Nguồn: Theo baonghean.vn