Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K36.4 năm 2022
07/09/2022 05:42
Tối ngày 06/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K36.4 năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên lớp học...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K36.4 năm 2022

     Tối ngày 06/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K36.4 năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể học viên lớp học.

Đ/c Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học

     Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K36.4 có hơn 100 học viên là công chức, viên chức dến từ các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lớp học thực hiện chương trình mới theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 2/6/2022 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đường. Theo đó, tham gia khóa học, học viên được tiếp cận nội dung chương trình học với 3 phần: Kiến thức chung; các kỹ năng; nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận. Chương trình này thay thế chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ. Thông qua khóa học, các học viên được nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những kiến thức về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, đạo đức công vụ, kiến thức về quản lý tài chính và các kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, kỹ năng trong quản lý, điều hành, thực thi công vụ, đồng thời phục vụ công tác quy hoạch, chuẩn hóa chức danh cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh công bố các quyết định liên quan đến lớp học

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Tiến Dũng nhấn mạnh mục tiêu của khóa học nhăm trang bị, cập nhật kiến thức về hành chính nhà nước và kỹ năng tương ứng góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của chuyên viên và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng chí yêu cầu mỗi học viên cần có thái độ học tập tốt; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại diện khoa, phòng cùng toàn thể học viên tham gia lễ khai giảng trực tuyến

     Đại diện học viên phát biểu, đồng chí Nguyễn Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên xin hứa sẽ thu xếp thời gian hợp lý tham gia học tập đầy đủ; chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập của nhà trường; xây dựng động cơ học tập đúng đắn, thái độ tích cực; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, gắn bó; thực hiện tốt các yêu cầu của giảng viên trong quá trình học tập, hoàn thành tốt trách nhiệm của học viên./.