Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K36 năm 2022
22/08/2022 01:11
Sáng 22/8/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K36 năm 2022. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K36 năm 2022

Sáng 22/8/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K36 năm 2022. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, cán bộ các phòng chuyên môn theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên lớp học.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

 Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K36  là công chức, viên chức đến từ các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là lớp học đầu tiên thực hiện chương trình mới theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 2/6/2022 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đường. Theo đó, tham gia khóa học, học viên được tiếp cận nội dung chương trình học với 3 phần: Kiến thức chung; các kỹ năng; nghe báo cáo chuyên đề ...

 

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học

Chương trình này thay thế chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ. Thông qua khóa học, các học viên được nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những kiến thức về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, đạo đức công vụ, kiến thức về quản lý tài chính và các kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, kỹ năng trong quản lý, điều hành, thực thi công vụ, đồng thời phục vụ công tác quy hoạch, chuẩn hóa chức danh cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Tiến Dũng nhấn mạnh mục tiêu của khóa học nhăm trang bị, cập nhật kiến thức về hành chính nhà nước và kỹ năng tương ứng góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của chuyên viên và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng chí yêu cầu mỗi học viên cần có thái độ học tập tốt; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

     

 Toàn cảnh lễ khai giảng

Hằng Nga