Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2020
19/10/2020 04:40
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng 19/10/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2020. Dự Lễ khai mạc, có đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên khóa học.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2020

      Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng 19/10/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2020. Dự Lễ khai mạc, có đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên khóa học.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc

      Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2020 có 163 học viên, là công chức, viên chức đang giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã đến từ 15 huyện, thành, thị của Tỉnh. Trong suốt khóa học, học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã; quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội của UBND cấp xã; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã; kỹ năng quản lý, điều hành công việc của UBND cấp xã; kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã; kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; kỹ năng giải quyết tình huống đột xuất về quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cấp xã...

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học

     Phát biểu tại Lễ Khai mạc, đồng chí Phan Tiến Dũng chúc mừng các học viên  được tham gia khóa học. Đây là cơ hội để giúp các học viên nắm bắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo cấp xã trong quản lý; trang bị, bổ sung và cập nhật những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và  kỹ năng, quản lý điều hành, tạo điều kiện cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở vững mạnh.

Đ/c Lê Thu Hường - Trưởng phòng Quản lý đào tạo
và nghiên cứu khoa học công bố các quyết định

     Để khóa học diễn ra thành công, đồng chí đề nghị Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, khoa học; tạo được diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác giữa các học viên; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy vai trò trung tâm của người học. Các học viên xác định đúng đắn động cơ học tập, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tham gia học tập đầy đủ các nội dung chương trình để khóa học đạt được kết quả cao nhất; kết thúc khóa học các học viên biết vận dụng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào hoạt động thực tiễn để làm tốt công tác điều hành tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Toàn cảnh Lễ khai mạc

 

    

Hằng Nga