Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy Nghệ An quản lý
24/11/2021 02:09
Sáng 24/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2021. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: PSG.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý lớp học...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy Nghệ An quản lý
Sáng 24/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý năm 2021. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: PSG.TS Đặng Quang Định - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý lớp học; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy Nghệ An quản lý năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định tổ chức lớp học. Ảnh: Phạm Bằng

Khai mạc lớp học, đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý lớp học nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người đã nhiều lần căn dặn“Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý hướng tới mục đích: bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lớp học diễn ra trong thời gian 3 ngày với 60 học viên chính thức và 17 học viên dự phòng.  

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý lớp học phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Bằng

Nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tập trung vào 6 chuyên đề sau: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; Hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Cục diện thế giới hiện nay và  đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhấn mạnh lớp học được tổ chức trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải tổ chức bằng hình thức trực tuyến, để lớp học đạt kết quả cao nhất, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường đề nghị các đồng chí trong Ban Quản lý lớp học và các giảng viên nghiêm túc trong công tác quản lý học viên, đánh giá bài thu hoạch cuối khóa của học viên một cách khách quan, phản ánh đúng trình độ học viên, tránh hình thức.

Đối với các đồng chí học viên là những cán bộ chủ chốt của tỉnh, bố trí thời gian, sắp xếp hợp lý công việc để tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; lĩnh hội tốt nhất các chuyên đề được giảng viên truyền đạt; chủ động, tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và hoàn thành tốt bài thu hoạch của khóa học. 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, qua lớp học này, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần thống nhất về nhận thức, hoàn thiện hơn về kiến thức, cập nhật nhiều thông tin, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nhằm phát huy tốt nhất khả năng và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: Theo Báo Nghệ An