Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ đề thi tự luận mở trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG, ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”
07/09/2023 11:59
Sáng ngày 07/9/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ đề thi tự luận mở trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An theo Quyết định só 6468-QĐ/HVCTQG, ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. Tham gia Hội thảo, có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ đề thi tự luận mở trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG, ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

     Sáng ngày 07/9/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ đề thi tự luận mở trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG, ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.

     Tham gia Hội thảo có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng.

 

Đại biểu tham dự Hội thảo

 

Đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu Đề dẫn Hội thảo

     Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phan Tiến Dũng- Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Thực hiện Quyết định số 6468-QĐ/HVCTG, ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành quy chế Quản lý đào tạo các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các khoa chuyên môn, phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phối hợp xây dựng và thực hiện bộ đề thi tự luận mở. Việc tổ chức hội thảo khoa học là điều hết sức cần thiết nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, và tìm giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Để Hội thảo đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu các ý kiến thảo luận tại Hội thảo cần tập trung phân tích, đánh giá thực trạng việc ra đề thi tự luận mở, và các giải pháp, bài học kinh nghiệm; kiến nghị đề xuất trong xây dựng và tổ chức thực hiện bộ đề thi tự luận mở. Đây cũng là thước đo đánh giá, nâng cao chất lượng đào tạo - bồi dưỡng tại Trường chính trị tỉnh Nghệ An.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Trưởng khoa Lý luận cơ sở báo cáo tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh – Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật báo cáo tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Ngô Bá Cường – Trưởng khoa Xây dựng Đảng báo cáo tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Lê Thu Hường – Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học  phát biểu tại Hội thảo

     Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 18 bài viết và nhiều ý kiến tham luận tại Hội thảo. Các bài viết và ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ những nội dung về công tác chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện bộ đề thi tự luận mở; quy trình tổ chức thi, chấm thi kiểm tra hết môn, thi tốt nghiệp theo bộ đề thi tự luận mở tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng bộ đề thi tự luận mở, xây dựng đáp án, chấm thi… ở các bộ môn thuộc 5 khối kiến thức gồm: (1) Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; (2) Lịch sử Đảng và Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; (3) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; (4) Quản lý Hành chính Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; (5) Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) và kiến thức bổ trợ.

Đồng chí Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu Tổng kết Hội thảo

     Kết luận Hội thảo, đồng chí Vương Quang Minh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, tham luận trình bày tại Hội thảo. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện bộ đề thi tự luận mở có ý ngĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay; vừa khắc phục được những hạn chế của đề đóng, vừa phát huy và khơi dậy sự chủ động, sáng tạo của học viên trong việc vận dụng những kiến thức lý luận đã học vào thực tiễn đời sống, vị trí việc làm để trau dồi và nâng cao kiến thức, kỹ năng; phục vụ quá trình thực thi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị được tốt hơn.

     Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các bài viết, tham luận tại Hội thảo thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên nhà trường. Hội thảo khoa học đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Một số nội dung sẽ được tiếp tục nghiên cứu và gửi về Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa phòng để tiếp tục trao đổi và có sự thống nhất. Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng bộ đề thi tự luận mở theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa phòng cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện bộ đề thi tự luận mở, công tác coi thi, chấm thi, chấm tiểu luận, khóa luận…; Việc ra đề thi cần căn cứ đặc điểm vùng, miền, tính chất nghề nghiệp, năng lực học viên để có sự lựa chọn nội dung phù hợp; xác định đúng trọng tâm, bố cục, phân bố thời gian cho phù hợp, tăng tính thực tiễn của từng đề thi; thực hiện bố trí sắp xếp giảng viên ra đề thi phù hợp theo chuyên môn, sở trường đảm bảo đúng quy chế, quy định; rà soát lại bộ đề thi, đáp án đã có, chỉnh sửa và hiệu đính lại cho phù hợp với tình hình mới từ đó nâng cao chất lượng đánh giá; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm phát hiện những bất cập, hạn chế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; trau dồi đạo đức nhà giáo, kiến thức chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Toàn cảnh Hội thảo

      Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, đồng chí cảm ơn các đồng chí trong Ban Giám hiệu đã có sự chỉ đạo sát sao trong suốt thời gian chuẩn bị Hội thảo; các đơn vị khoa, phòng; cán bộ, giảng viên nhà trường đã có những đóng góp thiết thực, trách nhiệm để làm nên thành công của Hội thảo. Đồng chí mong muốn sau diễn đàn này, nhiều nội dung chuyên môn sẽ tiếp tục được phát hiện, góp ý trao đổi, bổ sung; là cơ sở để thực hiện tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường, phấn đấu sớm đạt thành tích Trường chính trị chuẩn mức 2 theo Quy định số 11- QĐ/TU, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư./.