Hội thảo khoa học: "Thực trạng và giải pháp triển khai chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An"
02/06/2022 09:55
Sáng ngày 02/6/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp triển khai chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An". Tham gia Hội thảo, có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phan Tiến Dũng
Hội thảo khoa học:

     Sáng ngày 02/6/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp triển khai chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An".

     Tham gia Hội thảo, có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng.

Đại biểu tham dự Hội thảo

     Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Quyết định có hiệu lực từ 01/5/2021 và thay thế cho Quyết định số 1479-QĐ/HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Quyết định số 3136-QĐ/HVCTQG ngày 14/7/2016 và Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/ 2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận - chính trị hành chính.

 

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu Đề dẫn Hội thảo

      Hội thảo là diễn đàn khoa học trao đổi của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên của Trường chính trị tỉnh Nghệ An về việc tổ chức thực hiện giáo trình sau gần một năm thực hiện, đồng thời là diễn đàn trao đổi chuyên môn; học tập kinh nghiệm giữa các giảng viên trong nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn của từng giảng viên; nâng cao vị thế, uy tín, chất lượng hoạt động đào tạo - bồi dưỡng của nhà trường trong thời gian tới.

Chủ trì điều hành Hội thảo

      Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Thị Hoài Chung- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh: Từ khi Chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới được ban hành (21/1/2021), tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên nhà trường đã nỗ lực triển khai chương trình mới, song song với việc tiếp tục thực hiện chương trình cũ cho các lớp TCCT-HC còn lại. Năm 2021, là một năm rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhà trường đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, được lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ghi nhận và đánh giá cao; được Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy tinh thần đó, sau một năm triển khai thực hiện Chương trình Trung cấp lý luận chính trị năm 2021 tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, một số vấn đề bất cập trong xây dựng và và tổ chức thực hiện đã được phát hiện trong quá trình triển khai. Việc tổ chức hội thảo khoa học để rút kinh nghiệm, tìm hướng khắc phục là điều hết sức cần thiết nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, và tìm giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Để Hội thảo đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu các ý kiến thảo luận tại Hội thảo làm rõ các nội dung trong triển khai chương trình Trung cấp lý luận chính trị năm 2021 theo Quyết định số 292-QĐ-HVCTQG ngày 21/1/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Thực trạng việc giảng dạy; ra đề thi, chủ đề khóa luận tốt nghiệp; công tác quản lý đào tạo và các giải pháp, bài học kinh nghiệm; kiến nghị đề xuất trong thực hiện Chương trình Trung cấp lý luận chính trị năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở báo cáo tham luận tại Hội thảo

     Với sự chỉ đạo quyêt liệt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, khoa Nhà nước và Pháp luật chủ trì tham mưu, sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ giảng viên nhà trường, Hội thảo đã nhận được 24 bài viết và nhiều ý kiến tham luận tại Hội thảo. Các bài viết và ý kiến tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những nội dung về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới năm 2021 tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; những ưu điểm, hạn chế; khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy ở 14 bộ môn thuộc 5 khối kiến thức gồm: (1) Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; (2) Lịch sử Đảng và Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; (3) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; (4) Quản lý Hành chính Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; (5) Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) và kiến thức bổ trợ, trong đó chú trọng ở hai nhóm nội dung:

 

Đồng chí Ngô Bá Cường - Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tại Hội thảo

     Về công tác biên soạn giáo trình, các tham luận đều đánh giá cao việc Học viện ban hành Chương trình Trung cấp lý luận chính trị mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 16/3/2021 thay thế cho Chương trình Trung cấp chính trị - hành chính năm 2014 theo quyết định số 1479-QĐ/HVCTQG ngày 24 tháng 01 năm 2014. Giáo trình đã cập nhật tinh thần của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chính sách, pháp luật hiện hành nên nội dung chương trình có tính lý luận và thực tiễn cao, bố cục cơ bản hợp lý hơn. Chương trình năm 2021 cũng đã khắc phục được những nhược điểm, hạn chế của chương trình cũ năm 2014 sau 7 năm thực hiện. Nội dung chương trình được bổ sung thêm phân môn Kiến thức bổ trợ với nhiều nội dung quan trọng khác đám ứng mục tiêu cơ bản, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Việc triển khai thực hiện biên soạn Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An” của tập thể nhà trường được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao, là một trong các đơn vị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian cũng như chất lượng nội dung.

 

Đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật báo cáo tham luận tại Hội thảo

     Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Ban Giám hiệu nhà trường đã có sự chỉ đạo, tham gia sớm ở tất cả các khâu từ xây dựng đến triển khai thực hiện chương trình; tham mưu phân công giảng dạy, phân công, điều phối chương trình; soạn giáo án; thành lập Ban ra đề thi…

 

Đồng chí Nguyễn Phùng Khánh - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH báo cáo tham luận tại Hội thảo

     Các tham luận đã chỉ ra những nhược điểm, bất cập và khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình mới, đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu Tổng kết Hội thảo

      Kết luận Hội thảo, đồng chí Phan Tiến Dũng một lần nữa khẳng định, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các bài viết, tham luận tại Hội thảo thể hiện sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, Hội thảo khoa học đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nhiều nội dung sẽ được tiếp tục trao đổi, làm rõ và hoàn thiện để đưa vào kỷ yếu Hội thảo khoa học của nhà trường. Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, đồng chí cảm ơn các đồng chí trong Ban Giám hiệu đã có sự chỉ đạo sát sao trong suốt thời gian chuẩn bị Hội thảo; các đơn vị khoa, phòng, tập thể viên chức nhà trường đã có những đóng góp thiết thực, trách nhiệm để làm nên thành công của Hội thảo. Đồng chí mong muốn sau diễn đàn này, nhiều nội dung chuyên môn, nhiều phương pháp quản lý hiệu quả trong việc triển khai chương trình TCCT 2021 sẽ tiếp tục được phát hiện, góp ý trao đổi, bổ sung; là cơ sở để thực hiện tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường, phát huy truyền thống 76 năm Trường Chính trị Nghệ An, vững vàng đạt thành tích Trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11- QĐ/TU, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư trong thời gian sớm nhất./.

 

Hằng Nga