Hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở Nghệ An"
02/11/2022 08:59
Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt thuyết minh đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An"; Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 473/HĐ-SKHCN ngày 01/6/2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; chiều ngày 02/11/2022 Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở Nghệ An"...
Hội thảo khoa học

Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt thuyết minh đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An"; Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 473/HĐ-SKHCN ngày 01/6/2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; chiều ngày 02/11/2022 Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã ở Nghệ An". Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan đến nội dung đề tài; nhóm nghiên cứu cùng đại diện lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp xã có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, phục vụ thường xuyên cho công tác bồi dưỡng, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Trần Cẩm Vân - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội thảo

Hội thảo đã nghe 15 ý kiến tham luận của các nhà khoa học, đại diện các sở, ngành về hình thức, nội dung, kết cấu chương trình; trong đó tập trung vào hai nội dung chính là nhóm kỹ năng chung và Kỹ năng theo vị trí, chức năng: Chỉ huy trưởng quân sự, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Tài chính -  Kế toán, Công chức Văn hóa - Xã hội, Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường – Nông nghiệp hoặc Đô thị… Hôi thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên nhà trường phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến hoàn thiện bộ tài liệu.

 

Đ/c Trần Quốc Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức Hội thảo, các ý kiến đóng góp ý ghĩa thiết thực của các đại biểu tham dự. Đồng chí yêu cầu nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chắt lọc và hoàn thiện bộ tài liệu đảm bảo các tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, minh bạch, phù hợp với đối tượng công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài phát biểu kết luận Hội thảo

Thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trương, Chủ nhiệm đề tài cảm ơn sự tham dự và đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, đại diện các sở, ban, ngành. Đồng chí xin tiếp thu và lĩnh hội các ý kiến để hoàn thiện bộ tài liệu tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đúng yêu cầu tiến độ đề ra./.

Hằng Nga