Hội thảo khoa học “Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An hiện nay”
07/10/2023 12:50
Ngày 07/10/203, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An hiện nay”. Chủ trì Hội thảo: GS, TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh; TS Đinh Ngọc Giang – Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh; ThS Vương Quang Minh
Hội thảo khoa học “Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An hiện nay”

Ngày 07/10/203, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng -  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An hiện nay”. Chủ trì Hội thảo: GS, TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh; TS Đinh Ngọc Giang – Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh; ThS Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

TS Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu Trung ương, có GS, TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh; PGS, TS Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo, các thầy cô giáo Vụ Quản lý khoa học; Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phan Thanh Đoài, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Long – Quyền Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh. Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các huyện Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương; các thầy cô giáo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

GS, TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ trì, phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Thực hiện Kế hoạch số 2278-KH/HVCTQG ngày 24/7/2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thảo khoa học ‘Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An hiện nay”; Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý trao đổi về vấn đề dân tộc, tôn giáo và việc giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương; cung cấp các luận cứ khoa học giúp Đảng, Nhà nước đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, một chiều về tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Các đồng chí chủ trì điều hành Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 37 bài tham luận của các nhà khoa học, các cán bộ lãnh đạo, quản lý với các nội dung: Tình hình dân tộc và tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thực trạng công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quan diểm, chủ trương, giải pháp, kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

PGS, TS Nguyễn Hồng Dương - Viện Nghiên cứu Tôn giáo báo cáo tham luận "Tôn giáo, tộc người - một hướng tiếp cận"

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội thảo

Báo cáo tham luận và phát biểu tại Hội thảo, hầu hết các ý kiến đều khẳng định, vấn đề dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Trên cơ sở làm rõ các đặc trưng riêng về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Nghệ An, các đại biểu cũng đã phân tính, làm rõ việc cụ thể hóa quan điểm, chính sách của tỉnh Nghệ An trong giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo phù hợp với dặc điểm tình hình tại địa phương, qua đó khẳng định thời gian qua, công tác dân tộc và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được thực hiện tốt; tình hình an ninh vùng dân tộc, an ninh tôn giáo được đảm bảo; đồng bào các dân tộc, tôn giáo đồng hành và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước; góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo được quyền tự do tín gưỡng, tôn giáo của nhân dân; phát huy được giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của tôn giáo phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tham luận "Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An tham gia phát triển kinh tế - xã hội" 

Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng phòng An ninh - Chính trị nội bộ, Công an tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Các tham luận cũng đã đi sâu phân tích thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo ở Nghệ An; làm rõ những khó khăn nhât định trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; nguy cơ mai một một số giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc rất ít người ở địa phương; những âm mưu của các thế lực cực đoan, thù địch vẫn đang tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” làm ảnh hưởng đến khối đoàn kết dân tộc; công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Văn Long - Ban Tôn giáo Nghệ An báo cáo tham luận "Công tác tôn giáo ở Nghệ An và những vấn đề cần quan tâm"


TS Trần Thị Thúy - Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Hội thảo 

 Qua Hội thảo, các giải pháp, kiến nghị nhằm giải quyết tốt hơn các vấn đề dân tộc tôn giáo ở Nghệ An hiện nay và thời gian tới đã được đề cập một cách toàn diện từ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc, tôn giáo; bảo tồn, khôi phục, gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc; phát huy giá trị văn hóa,đạo đức và nguồn lực tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, ngăn ngừa cac hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo phục vụ mưu đồ chính trị…

ThS Nguyễn Văn Điều - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở báo cáo tham luận "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế du lịch - nhìn từ thực tiễn tỉnh Nghệ An

TS Lê Thị Hiếu - Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An phát biểu thảo luận tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, đồng chí Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện để Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học.

ThS Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tổng kết Hội thảo

Những ý kiến, thảo luận tại Hội thảo là những ý kiến tâm huyết, nghiêm túc, đầy trăn trở của các nhà khoa học, các nhà quản lý trong giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, đồng chí xin tiếp thu các ý kiến, đề xuất gửi về Ban Chỉ đạo Hội thảo để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, phục vụ giải quyết các vấn đề về công tác dân tộc, tôn giáo cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ an đến năm 2030, tầm nhìn 2045./.

 

 Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hằng Nga