Hội thảo khoa học "Đánh giá chất lượng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An"
22/08/2023 06:09
Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt thuyết minh đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An"; Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 473/HĐ-SKHCN ngày 01/6/2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; sáng ngày 22/8/2023 Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá chất lượng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An"...
Hội thảo khoa học

Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt thuyết minh đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An"; Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 473/HĐ-SKHCN ngày 01/6/2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; sáng ngày 22/8/2023 Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá chất lượng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An". Tham dự Hội thảo có đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện cán bộ chính quyền cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nhóm nghiên cứu, chuyên gia biên soạn bộ tài liệu cùng một số cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Dương Thanh Bình nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức là một nội dung trong đề tài “Nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An. Hội thảo nhằm mục tiêu đánh giá, nhận xét về phương pháp thiết kế, kết cấu, bố cục, thời lượng các chuyên đề trong bộ tài liệu; đánh giá, nhận xét về nội dung, hàm lượng lý luận và thực tiễn, tính khoa học, khả thi của từng bộ tài liệu. Xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp xã có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, phục vụ thường xuyên cho công tác bồi dưỡng, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài phát biểu đề dẫn Hội thảo

Hội thảo đã được nghe 11 ý kiến tham luận trong tổng số 15 bài viết gửi về Ban Tổ chức với nhiều quan điểm sâu sắc, toàn diện, thẳng thắn của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ các sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ chính quyền, công chức cấp huyện, cấp xã; phân tích, đánh giá, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Bộ tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã tỉnh Nghệ An. Bộ tài liệu được biên soạn công phu, kỹ lưỡng với nhiều nội dung thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của công chức cấp xã. Các tham luận, bài viết cũng đã làm rõ một số nội dung cần hoàn thiện, bổ sung, chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã trong tình hình mới.

Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ trì Hội thảo trân trọng cảm ơn các ý kiến đánh giá, nhận xét thẳng thắn, trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý các cấp tham dự Hội thảo đối với bộ tài liệu Bồi dưỡng 6 chức danh công chức cấp xã. Đây là những đóng góp quan trọng và rất có ý nghĩa để nhóm nghiên cứu, biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng được chất lượng của bộ tài liệu; hoàn thiện và nghiệm thu theo quy định trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

 

 Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ trì điều hành Hội thảo


 Đ/c Nguyễn Quý Hiếu - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Đ/c Nguyễn Thị Minh Phúc - Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu đánh giá bộ tài liệu bồi dưỡng công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường cấp xã tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An phát biểu đánh giá bộ tài liệu bồi dưỡng công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Thị Tú Quyên - Ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc, góp ý hoàn thiện bộ tài liệu bồi dưỡng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tỉnh Nghệ An

Đ/c Phạm Tiến Dũng - Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hoà góp ý hoàn thiện bộ tài liệu bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tỉnh Nghệ An


Đ/c Nguyễn Cẩm Vân - Giảng viên trường Đại học KInh tế Nghệ An góp ý hoàn thiện bộ tài liệu bồi dưỡng công chức Tài chính - Kế toán cấp xã tỉnh Nghệ An và phần Kiến thức chung