Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”
29/11/2023 05:27
Chiều 28/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”. Tham gia Hội thảo có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng...
Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”

Ngày 28/11, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”. Tham gia Hội thảo có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Chủ trì Hội thảo đồng chí Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Các đồng chí chủ trì điều hành hội thảo

Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng phát biểu Đề dẫn Hội thảo

     Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong tất cả các lĩnh vực của thời đại mới, đặc biệt là trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong bối cảnh hiện nay là một yêu cầu cấp thiết trong việc thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của nhà trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần đáp ứng  yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng báo cáo tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Đình Thanh - Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp báo cáo tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Đinh Văn Dũng - Giảng viên phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học báo cáo tham luận tại Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi, tìm ra các giải pháp để triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Trong quá trình tổng hợp, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 16 bài viết và nhiều ý kiến tham luận tại Hội thảo. Các bài viết và ý kiến phát biểu đã tập trung các nhóm vấn đề chính: nhận thức về sự cần thiết; những thuận lợi và khó khăn của chuyển đổi số; đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp để để triển khai công tác chuyển đổi số một cách đồng bộ và khoa học; công tác quản lý, điều hành, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở những vấn đề nêu ra, Hội thảo đã đưa ra các giải pháp về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; nâng cao nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Đồng chí Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu Tổng kết Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Vương Quang Minh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, tham luận trình bày tại Hội thảo. Đồng chí khẳng định, việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Để tạo sự chuyển biến từ tư duy đến hành động, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; giảng viên, viên chức, người lao động tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ để tác nghiệp trên môi trường số. Ưu tiên đầu tư kinh phí để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, các trang thiết bị phục vụ cho quá trình chuyển đổi số ở tất cả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tổ chức - hành chính..., cụ thể hóa bằng việc ban hành nghị quyết về cải cách hành chính và chuyển đổi số ở Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; đưa hoạt động chuyển đổi số trở thành phong trào thi đua trong toàn trường. Đây chính là tiền đề để cán bộ, viên chức nhà trường thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thi đua phấn đấu đưa Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030./.