Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024
31/01/2024 01:55
Ngày 30/01/2024, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn...
Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

      Ngày 30/01/2024, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023, những quy định về thực hiện dân chủ, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Báo cáo công khai tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội nghị viên chức, người lao động các khoa, phòng.

 

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2023

 

Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

Đ/c Nguyễn Văn Chính, Kế toán trưởng báo cáo công khai tài chính năm 2023

Đ/c  Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giám sát năm 2023

     Năm 2023, với tinh thần dân chủ, phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhà trường đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; hành chính - tổ chức… Nhà trường đã Tổ chức và phối hợp tổ chức 132 lớp, 8.150 học viên, đạt 137% so với kế hoạch chỉ tiêu năm 2023 với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau (cao cấp LLCT có 05 lớp với 309 học viên; trung cấp LLCT có 35 lớp với 2.018 học viên; bồi dưỡng có 92 lớp với 5.823 học viên) trong đó mở mới 109 lớp với 6.818 học viên; chủ trì tham mưu, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học cấp bộ; Chủ trì tham mưu tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp tỉnh; 04 Hội thảo cấp trường; tiếp tục triển khai thực hiện 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh; xuất bản 04 cuốn sách kỷ yếu Hội thảo khoa học; nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phát hành 04 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”; tiếp tục triển khai Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức thực tế cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng.

Đ/c Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao tặng Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2022-2023

Năm 2023, có 01 đồng chí bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; cử mới 01 đồng chí làm nghiên cứu sinh; có 29 lượt cán bộ, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, viên chức, người lao động được quan tâm thường xuyên, kịp thời. Chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động được quan tâm, chăm lo. Kết quả năm 2023, tập thể Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 02 Bằng khen vì đã có thành tích trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” và Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Cụm Thi đua khu vực Bắc Trung bộ suy tôn và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023; Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2023. Tập thể Phòng Tổ chức – Tổng hợp được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc năm 2022. 05/05 tập thể khoa, phòng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”, 01 tập thể Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị tặng Cờ thi đua vì có những thành tích xuất sắc năm 2023…

Đ/c Đào Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao tặng Giấy khen cho Tập thể Tổ Công đoàn phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

      Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, đặc biệt có sự giải trình về các ý kiến góp ý của các đơn vị khoa, phòng về quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quy chế hoạt động khoa học, quy chế chi tiêu nội bộ… các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo, bổ sung quy chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hành chính - quản trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Đ/c Đào Thị Thanh Mai – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

     Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2028. Tại Hội nghị, đồng chí Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua giữa lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn và các khoa, phòng chuyên môn năm 2023; thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024.

 

Cán bộ, Viên chức, người lao động bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân, nhiệm kỳ 2024-2028

Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường chúc mừng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Chuyên môn - Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2024

 

Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

    Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Vương Quang Minh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của tập thể viên chức, người lao động và Công đoàn vì sự phát triển của Nhà trường trong năm 2024. Đồng chí mong muốn năm 2024, cán bộ, viên chức nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt các nội dung theo quy định hiện hành. Để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đồng chí yêu cầu Ban Giám hiệu cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra; lãnh đạo các khoa phòng, viên chức phát huy vai trò của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng vị trí công tác với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm; thực hiện tốt phong trào thi đua và những cam kết đã ký kết; quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách, nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động. Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò trong thực hiện giám sát các hoạt động của nhà trường thông qua bộ quy chế; đưa hoạt động chung của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. Đồng chí tin tưởng rằng tập thể viên chức và Công đoàn Trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.