Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023
16/01/2023 12:15
Ngày 16/01/2023, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn...
Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

     Ngày 16/01/2023, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022, những quy định về thực hiện dân chủ, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo công khai tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động và chương trình công tác năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội nghị viên chức, người lao động các khoa, phòng.

 Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2022

Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023

 

Đ/c Nguyễn Văn Chính, Kế toán trưởng báo cáo công khai tài chính năm 2022

 

Đ/c  Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giám sát năm 2022

     Năm 2022, với tinh thần dân chủ, phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhà trường đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; hành chính - tổ chức… Nhà trường đã phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng được 124 lớp với 7.700 học viên, đạt 118% số lớp so với kế hoạch, trong đó mở mới 89 lớp với 5.391 học viên; chủ trì tham mưu, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức thành công 01 Hội thảo khoa học cấp bộ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh; chủ trì tổ chức 05 Hội thảo và Tọa đàm khoa học cấp trường; tiếp tục triển khai thực hiện 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh; xuất bản 04 cuốn sách kỷ yếu Hội thảo khoa học; nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phát hành 04 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”; tiếp tục triển khai Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức thực tế cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Đội ngũ cán bộ, giảng viên thường xuyên được quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng. Trong năm, có 01 giảng viên bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ; 02 đồng chí hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ; cử 30 lượt viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, viên chức, người lao động được quan tâm thường xuyên, kịp thời. Chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động được quan tâm, chăm lo. Kết quả năm 2022, 05 tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến; 05 tập thể khoa, phòng được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; 01 tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Có 10 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 21 viên chức được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; 01 cá nhân được đề nghị tặng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Ban Giám hiệu trao tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An cho tập thể Công đoàn Trường Chính trị 

 

Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Nguyễn Phùng Khánh trao tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An cho 2 cá nhân

      Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, đặc biệt có sự giải trình về các ý kiến góp ý của các đơn vị khoa, phòng về quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, quy chế hoạt động khoa học, quy chế chi tiêu nội bộ… các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo, bổ sung quy chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hành chính - quản trị trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Khánh, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua giữa lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn và các khoa, phòng chuyên môn năm 2023; thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

Công đoàn - chuyên môn ký giao ước thi đua năm 2023

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

    Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Lê Thị Hoài Chung ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của tập thể viên chức, người lao động và Công đoàn vì sự phát triển của Nhà trường trong năm 2022. Đồng chí mong muốn năm 2023, cán bộ, viên chức nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt các nội dung theo quy định hiện hành. Để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đồng chí yêu cầu Ban Giám hiệu cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra; lãnh đạo các khoa phòng, viên chức phát huy vai trò của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng vị trí công tác với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm; thực hiện tốt phong trào thi đua và những cam kết đã ký kết; quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách, nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động. Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò trong thực hiện giám sát các hoạt động của nhà trường thông qua bộ quy chế; đưa hoạt động chung của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. Đồng chí tin tưởng rằng tập thể viên chức và Công đoàn Trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.