Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
19/10/2022 09:44
Chiều 19/10/2022, Ban Điều hành Đề án 1309- Giáo dục quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân...
Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Chiều 19/10/2022, Ban Điều hành Đề án 1309- Giáo dục quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chủ trì hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Cùng dự có các thành viên Ban Điều hành Đề án 1309 - Giáo dục quyền con người; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 62 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

 Tại điểm cầuTrường Chính trị tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An; TS. Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật.

Đại biểu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị

Ngày 5/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1390/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong đó, Chỉ thị 34 đã chỉ rõ nhiệm vụ của các bộ, ngành, UBND các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án; quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung giáo dục quyền con người, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nước và quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quyền con người.

Đại biểu đại diện các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian qua, kết quả bước đầu triển khai Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, quản lý, cũng như các nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai Đề án còn có hạn chế như việc biên soạn tài liệu, giáo trình về quyền con người còn chậm, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, giảng viên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm Đề án; bố trí đủ nguồn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung giáo dục quyền con người; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nước và quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quyền con người…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện Chỉ thị 34. Đồng thời, các đại biểu đề xuất hỗ trợ kinh phí biên soạn tài liệu, giáo trình và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho giáo viên các cấp học trong thực hiện giáo dục quyền con người tại các cơ sở giáo dục quốc dân; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị; sớm có văn bản hướng dẫn đưa nội dung giáo dục quyền con người trong các cơ sở giáo dục; thêm kiến thức liên ngành về giáo dục pháp luật về quyền con người. Tăng cường các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Kết nối giữa gia đình - nhà trường - xã hội về giáo dục nhân quyền.../.

Hằng Nga