Hội nghị trực tuyến gặp mặt cán bộ viên chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sau thời gian nghỉ hè
11/08/2021 06:10
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng nay, ngày 10/8, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến gặp mặt cán bộ, viên chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ sau thời gian nghỉ hè. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa phòng cùng toàn thể viên chức nhà trường. Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị...
Hội nghị trực tuyến gặp mặt cán bộ viên chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sau thời gian nghỉ hè

     Thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 10/8, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến gặp mặt cán bộ viên chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ sau thời gian nghỉ hè. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa phòng cùng toàn thể viên chức nhà trường. Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị

     Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Hoài Chung đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ trước và trong thời gian nghỉ hè. Mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội; nhưng với nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ thông qua hình thức trực tuyến, các hoạt động của nhà trường vẫn diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra trên các lĩnh vực công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền, tổng kết thực tiễn; công tác tổ chức, hành chính, quản trị...

 Đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng phát biểu trao đổi tại Hội nghị

     Hội nghị cũng đã tiến hành trao đổi, thảo luận nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sau thời gian nghỉ hè và những tháng tiếp theo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2021; trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác đổi mới trong công tác ra đề thi, hoàn thiện giáo án, phù hợp với nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo trung cấp chính trị mới; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; công tác tổ chức – cán bộ… xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí theo hướng đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn theo quy định số 11-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trường chính trị chuẩn.

  Đồng chí Ngô Bá Cường - Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tại Hội nghị

    Đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua, đồng chí Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh: Với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể viên chức nhà trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các hoạt động của nhà trường đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; mặc dù trong thời gian nghỉ hè nhưng các nhiệm vụ chuyên môn của các khoa, phòng vẫn được triển khai đầy đủ, nổi bật ở các nhiệm vụ: Cán bộ, giảng viên hoàn thành chương trình tập huấn giáo trình mới; hoạt động giảng dạy, họp trực tuyến đảm bảo yêu cầu; tham mưu hoàn thiện Đề án: “Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023”; mở các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổ chức cho cán bộ viên chức nhà trường tiêm vắc xin phòng COVID-19; tổ chức dâng hương tri ân nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt Lào, Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh… Phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng Tám, đồng chí yêu cầu tập thể viên chức nhà trường tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt 5K trong phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường triển khai nhiệm vụ theo hình thức trực tuyến; các hoạt động chuyên môn phải vừa đảm bảo đúng tiến độ thời gian, vừa đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVDI-19.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Khánh – Trưởng phòng Tổ chức – Tổng hợp công bố các quyết định khen thưởng cho các viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác và trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao giấy khen cho Tập thể khoa Lý luận cơ sở có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu trao giấy khen cho các cá nhận có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW


Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao giấy khen của BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cho đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW
 

  Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” giai đoạn từ 2018 đến 2020 cho đồng chí Lê Thu Hường, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học


           Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng Giấy khen cho đồng chí Nguyễn Phùng Khánh, Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp – đạt giải nhì tại Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hằng Nga