Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
31/12/2021 01:58
Chiều ngày 30/12/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – cán bộ chuyên quản, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Ngũ Văn Tá, Đội trưởng Đội An ninh dân chính Đảng và bảo vệ bí mật nhà nước, Phòng An ninh nội bộ, Công an tỉnh...
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

     Chiều ngày 30/12/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – cán bộ chuyên quản, Đảng ủy  Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Ngũ Văn Tá, Đội trưởng Đội An ninh dân chính Đảng và bảo vệ bí mật nhà nước, Phòng An ninh nội bộ, Công an tỉnh; về phía Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể đảng viên.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

     Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

 

Đ/c Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Dương Thanh Bình trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022. Báo cáo đã đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an toàn, an ninh; lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Đồng chí Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo

     Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả trên các nội dung của công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra chủ động, tích cực chỉ đạo đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, chuyển đổi kịp thời, linh hoạt hình thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến; vì vậy công tác quản lý; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ngày càng đi vào kỷ cương, nề nếp, đảm bảo chất lượng; cơ sở vật chất được tăng cường; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được chăm lo; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động được cải thiện; quan hệ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành, địa phương ngày càng được tăng cường. Nội bộ đoàn kết, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động được phát huy, tạo phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Với những kết quả đó, nhà trường vinh dự là 1 trong 6 đơn vị được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh suy tôn và tặng cờ thi đua năm 2021.

     Trong công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ, Đảng bộ thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo về số lượng và chất lượng; nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ viên chức, trong đó chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên. Năm 2021, Đảng bộ có 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50/62 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đảng viên được suy tôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và được tặng Giấy khen. Tập thể chi bộ phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học được suy tôn và tặng Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.

     Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận về nội dung dự thảo báo cáo và đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đồng tình với những phát biểu, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng tại Hội nghị. Đồng chí khẳng định, năm 2021, với nhiều giải pháp đột phá, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự chung tay góp sức của tập thể 62 đảng viên, Đảng bộ Trường đã hoàn thành tốt hai nhiệm vụ song song trong lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, quan điểm chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư; thể hiện tinh thần, trách nhiệm, phê và tự phê, tính phản biện, tính chiến đấu của mỗi đảng viên; tình đồng chí đồng nghiệp, tạo sự thống nhất, thông suốt về tư tưởng vì một mục tiêu chung, sự phát triển chung của nhà trường. Đảng bộ đã làm tốt công tác tổ chức đảng, xây dựng chi bộ và đảng viên; làm tốt công tác điều động, tuyển dụng cán bộ; phát huy sở trường của mỗi cá nhân, khơi dậy được khát vọng cống hiến của mỗi đảng viên; khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đồng chí đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm 2021 đặc biệt là vai trò lãnh đạo của đồng chí Bí thư, các đồng chí trong cấp ủy, sự đóng góp trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng của tập thể đảng viên nhà trường

     Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục có những dự báo, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19; quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, lan tỏa sự quyết tâm, tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình hành động mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, khẳng định và nâng tầm vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trong giới khoa học nói chung; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về chống các thế lực thù địch và chống diễn biến tư tưởng; quyết tâm xây dựng Trường đạt chuẩn mức độ 1 và là đơn vị mẫu trong toàn Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh. Với những kết quả đạt được trong năm 2021, đồng chí tin tưởng rằng nhà trường sẽ xác định vị thế, vai trò, trách nhiệm thích ứng với tình hình mới, gánh vác trọng trách trong thời vận mới, góp phần xây dựng quê hương tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

     Thay mặt Đảng bộ nhà trường, Đồng chí Lê Thị Hoài Chung cảm ơn và xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến đánh giá, góp ý của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trong thời gian tới để Trường Chính trị tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

     Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cho chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021 và 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao giấy khen  cho Tập thể Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2021

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung trao giấy khen cho cho hai đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021 

 

Đồng chí Lê Thu Hường - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng QLĐT&NCKH phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Ngô Bá Cường - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Bá Long - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phùng Khánh, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học phát biểu tại Hội nghị

Tập thể Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

Toàn cảnh Hội nghị

     Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Chủ trì hội nghị, đồng chí Dương Thanh Bình trân trọng cảm ơn sự có mặt và các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí đại biểu tham dự; đội ngũ cán bộ, đảng viên nhà trường. Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung một số nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, khả năng nắm bắt và dự báo tình hình sát đúng với thực tiễn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chi ủy để xây dựng chương trình kế hoạch một cách chủ động, linh hoạt; thể hiện sự quyết tâm, bản lĩnh tạo đột phá mới trong hoạt động, nâng cao chất lượng mọi hoạt động của nhà trường, hướng đến mục tiêu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn.

    Năm 2022, Đảng bộ nhà trường cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng cường lãnh đạo cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu; chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trên cơ sở bám sát yêu cầu thực tiễn, tiếp tục triển khai thực hiệncác đề tài, đề án: Đề án 05-ĐA/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2023"...; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện rà soát quy hoạch cấp ủy, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng các tiêu chí về xây dựng trường chuẩn quốc gia. Năm 2022 là năm đẩy nhanh tốc độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra,, đồng chí mong muốn tập thể cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lọi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm.

     Nhân dịp năm mới 2022, đồng chí gửi lời chúc mừng tới các đồng chí đại biểu, toàn thể đảng viên và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng ./.

Hằng Nga