Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
04/01/2020 09:37
Ngày 3/1/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị, phía khách mời có đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh,
Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2019,  triển khai nhiệm vụ năm 2020

     Ngày 3/1/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị, phía khách mời có đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Chuyên viên Ban Tổ chức Khối Các cơ quan Tỉnh; phía Đảng bộ Trường Chính trị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể đảng viên các chi bộ.

Đ/c TS.Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Chủ trị Hội nghị

     Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Ngô Bá Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng Đảng.

     Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Ngô Bá Cường trình bày Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo đã đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đ/c ThS. Ngô Bá Cường - Phó Bi thư Đảng ủy trình bày Báo cáo

     Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tốt, có sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực.

     Toàn thể đảng viên cơ bản thống nhất cao với nội dung của Báo cáo, đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hơn các nội dung báo cáo.

Đ/c Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chu Bá Long ghi nhận những cố gắng nỗ lực và những thành tích mà Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An đã đạt được trong thời gian vừa qua, được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành đánh giá cao. Diện mạo nhà trường có sự thay đổi rõ nét. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết TW6, khóa 12; Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung và Quy định số 2911-QĐ/TU ngày 03/6/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh Nghệ An được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học được quan tâm chăm lo, có sự phát triển vượt bậc về chất lượng; tập thể nhà trường đoàn kết, đồng thuận cao; vị thế nhà trường ngày càng được nâng cao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2020, Đảng bộ nhà trường cần tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, trở thành đơn vị mẫu trong toàn đơn vị; rà soát các chức năng, nhiệm vụ của nhà trường để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ; có kế hoạch tham mưu cho Tỉnh ủy chương trình đào tạo về lý luận chính trị, góp phần đáp ứng yêu cầu về các tiêu chí cán bộ trong thời kỳ mới. Trong công tác đào tạo khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải là một dư luận viên, tuyên truyền viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Về nghiên cứu khoa học - tổng kết thực tiễn, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu những vấn đề mới gắn với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, có sự phối kết hợp với các đơn vị sở, ngành để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trong công tác xây dựng Đảng cần phấn đấu xây dựng gương điển hình, trở thành đơn vị kiểu mẫu trong toàn đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Đồng chí cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ phối kết hợp giữa nhà trường với Đảng bộ Khối trong thời gian qua, góp phần hoàn thành tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của toàn Đảng bộ Khối.

     Hội nghị đã công bố các quyết định và trao tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An cho chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

     Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa ghi nhận sự cố  gắng, nỗ lực và những thành tích mà tập thể Đảng bộ nhà trường đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tổ chức hành chính, công tác quốc phòng, an ninh; công tác tư tưởng trong năm 2019. Công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội; công tác kiểm tra, giám sát... có nhiều đổi mới. Các vị trí sắp xếp cán bộ đã phát huy hiệu quả trong từng vị trí công tác; đời sống cán bộ thường xuyên được quan tâm chăm lo. Ý thức thái độ, tính trách nhiệm, tính kỷ luật của mỗi đảng viên đều được nâng lên, mỗi cá nhân đều có sự nỗ lực vươn lên về mọi mặt. Đảng bộ đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó trong toàn cơ quan. Công tác sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, có chất lượng. Năm 2020, đặt mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí yêu cầu mỗi chi bộ, mỗi đảng viên bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tích cực tự học, tự nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp; nâng cao và thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, phát huy vai trò nêu gương, tính trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng ủy, của từng đảng viên trong từng chi bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng mô hình điển hình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tính phản biện của các tổ chức, đoàn thể, nâng cao đời sống cho người lao động, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

     Đồng chí cảm ơn và xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến đánh giá, góp ý của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trong thời gian tới để Trường Chính trị Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện hơn.


     Buổi chiều cùng ngày, Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Ngô Bá Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng Đảng báo cáo. Đây là nội dung sinh hoạt gắn với chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo Kế hoạch số 220-KH/TU, ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh về Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí yêu cầu toàn thể đảng viên các chi bộ nghiêm túc thực hiện viết bài thu hoạch, đưa nội dung sinh hoạt vào thảo luận tại kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2/2020; mỗi chi bộ khoa, phòng; mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để đưa vào thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ mới, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.