Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
30/12/2020 10:10
Sáng ngày 30/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng...
Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

     Sáng ngày 30/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Nguyễn Mỹ Tặng; Phan Tiến Dũng; Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021.

Năm 2020 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bão, lũ lụt... nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các địa phương, đơn vị liên quan; sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận cao của tập thể viên chức nhà trường; Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ, công tác hành chính...

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
chủ trì điều hành thảo luận tại Hội nghị

Nhà trường đã chủ trì tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 về “Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và các trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2020 - 2025”; chủ trì tham mưu, phối hợp giữa Tỉnh Nghệ An và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Nghệ An – 990 năm hình thành và phát triển; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Vấn đề lãnh đạo hiện đại” và “Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và dư luận xã hội”; ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn giữa Nhà trường với Trường Đại học Vinh; phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước”; xây dựng Mô hình “Cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường chủ động nêu gương trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”; xây dựng Tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau. Tiến hành kiểm tra tình hình dạy, học, thăm lớp, dự giờ, lấy ý kiến phản hồi học viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên; tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường với 06 giảng viên đạt kết quả giảng viên dạy giỏi.

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn năm 2020

 Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả nổi bật như: chủ trì, phối hợp tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh; tham gia tổ chức phục vụ 04 Hội thảo khoa học cấp quốc gia; ký hợp đồng và nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Tổ chức in ấn phát hành Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An”. Biên tập, phát hành 02 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Tổ chức các đoàn nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn phục vụ hoạt động giảng dạy, với 111 lượt cán bộ, giảng viên tham gia tại các địa phương ở trong và ngoài tỉnh.Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thường xuyên được quan tâm. Trong năm, nhà trường đã cử 63 lượt cán bộ, viên chức tham gia các Lớp đào tạo, bồi dưỡng, tăng gần gấp 02 lần so với năm 2019. Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, viên chức, người lao động được quan tâm thường xuyên, kịp thời. Năm 2020, toàn trường đã quyên góp, ủng hộ các loại quỹ  với số tiền 159.220.000 đồng.

     Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tổ chức - tổng hợp; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành  – Trưởng khoa Lý luận cơ sở
phát biểu thảo luận tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến phát biểu của các cán bộ, viên chức đồng tình, thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác hành chính quản trị, quy chế ứng xử văn hóa, các giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của nhà trường…

    Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Phùng Khánh – Trưởng phòng Tổ chức – Tông hợp đã công bố các quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. Theo đó, có 05 tập thể khoa, phòng được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 06 cá nhân được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 04 tập thể và 27 cá nhân được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”
cho khoa Nhà nước và Pháp luật

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020


Các đồng chí trong Ban Giám hiệu trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Hằng Nga