Hội nghị sinh hoạt chuyên môn “Thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Quy chế ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”.
02/06/2020 09:47
Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, ngày 01/6/2020, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Quy chế ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”...
Hội nghị sinh hoạt chuyên môn “Thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Quy chế ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”.

     Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, ngày 01/6/2020, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Thảo luận, góp ý kiến về dự thảo Quy chế ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – BTĐU, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể CCVC, người lao động nhà trường. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Phùng Khánh – Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Hội nghị sinh hoạt chuyên môn với mục đích lấy ý kiến của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên trong nhà trường để hoàn thiện và làm căn cứ ban hành bộ Quy chế “Ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh”. Ban biên tập đã nhận được 14 bài viết của các viên chức các khoa, phòng chức năng. Các bài viết cơ bản bám sát chủ đề, có nhiều nội dung mới góp ý trực tiếp vào dự thảo Quy chế. Tại Hội nghị có 15 lượt phát biểu ý kiến, nội dung tập trung trao đổi, đánh giá về thực trạng, ưu điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ứng xử văn hóa trong nhà trường. Các ý kiến đã góp ý thẳng thắn, chi tiết, toàn diện về hình thức, kết cấu và nội dung của dự thảo Quy chế.

Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Chủ trì Hội nghị

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Thanh Bình đánh giá cao quá trình thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của các cá nhân, tập thể khoa, phòng; nội dung các bài viết và các phát biểu tại Hội nghị cơ bản bám sát chủ đề yêu cầu, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra; tạo được diễn đàn có ý nghĩa thiết thực và sự đồng thuận của CCVC, người lao động trong nhà trường; ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Phòng Tổ chức – Tổng hợp, Phòng QLĐT&NCKH trong xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch để buổi sinh hoạt đạt được hiệu quả tốt nhất. Đồng chí yêu cầu bộ phận soạn thảo Quy chế tiếp thu các ý kiến tiến hành chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo Quy chế, đồng thời nghiên cứu, tham khảo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện Bộ quy chế ứng xử văn hóa đảm bảo sự phù hợp và tính khả thi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của nhà trường./.

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đinh Dũng