Hội nghị Sinh hoạt chuyên môn Quý IV năm 2019
30/12/2019 03:07
Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, ngày 27/12/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý IV với chủ đề: “Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị Nghệ An”. Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Hội nghị Sinh hoạt chuyên môn Quý IV năm 2019

      Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, ngày 27/12/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý IV với chủ đề: “Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Chính trị Nghệ An”. Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Thị Như Quỳnh - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật. Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng toàn thể công chức, viên chức nhà trường.

Đ/c ThS. Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Chủ trì Hội nghị

     Hội nghị sinh hoạt chuyên môn đã thu hút sự quan tâm của công chức, viên chức trong nhà trường với 12 bài viết tham luận có chất lượng, nội dung phong phú. Hội nghị đã được nghe 12 lượt ý kiến phát biểu của cán bộ, giảng viên, trong đó tập trung trao đổi, đánh giá về thực trạng, ưu điểm, hạn chế, phân tích các nguyên nhân của kết quả công tác cải cách hành chính thời gian qua; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu của khoa học công nghệ góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và điều hành của nhà trường, các khoa, phòng chuyên môn… Tập thể công chức, viên chức đã tích cực, góp ý thẳng thắn về cải cách hành chính của nhà trường với tinh thần xây dựng nhằm xây dựng công sở văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường trong thời gian tới.

Đ/c ThS. Phạm Thị Như Quỳnh - Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu

Đ/c ThS.Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng phát biểu

Đ/c ThS. Trân Duy Rônin - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp phát biểu

      Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Thanh Bình đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Quý IV của các cá nhân, tập thể; sự phối hợp hiệu quả của Khoa Nhà nước và Pháp luật với Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đã góp phần làm nên thành công của hội nghị. Các bài viết có chất lượng, bám sát chủ đề yêu cầu, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các mặt hoạt động, các lĩnh vực chuyên môn của các khoa, phòng nhà trường. Đồng chí đề nghị các khoa, phòng tiếp tục quan tâm, triển khai có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đưa hoạt động của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xử lý công việc; xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hằng Nga