HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN QUÝ 4/2020
02/12/2020 04:56
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, ngày 02/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn Quý 4 với chủ đề: “Đánh giá rèn luyện của học viên các lớp Trung cấp LLCT-HC của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”.
HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN QUÝ 4/2020

 

     Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, ngày 02/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn Quý 4 với chủ đề: “Đánh giá rèn luyện của học viên các lớp Trung cấp LLCT-HC của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”.

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Chủ trì Hội nghị


     Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, viên chức và người lao động nhà trường; đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Thị xã Cửa Lò. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Thành – Trưởng khoa Lý luận cơ sở.

     Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 4 là diễn đàn khoa học để trao đổi, nghiên cứu và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện của học viên các lớp TCLLCT-HC của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức đã nhận được 22 bài viết của các viên chức và các Trung tâm chính trị cấp huyện. Tại Hội nghị có 10 lượt ý kiến phát biểu, trong đó có 3 ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị các huyện: Thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu; 7 ý kiến của cán bộ, giảng viên nhà trường. Nội dung các bài viết và ý kiến phát biểu tập trung làm rõ những vấn đề như: các quy định đánh giá rèn luyện của học viên phù hợp theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đánh giá thực trạng rèn luyện của học viên các lớp TCLLCT-HC trên các mặt ưu điểm, hạn chế và các nguyên nhân; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp giữa nhà trường và các Trung tâm chính trị cấp huyện trong quản lý, đánh giá học viên; phát huy tính tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tự học, tự rèn luyện của học viên…

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình dạy và học lý luận chính trị. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường nói chung và công tác quản lý, đánh giá học viên nói riêng, thời gian tới cần có cách thức để ràng buộc, cam kết của học viên trong quá trình tham gia khó học; các giảng viên tiếp tục đổi mới phương pháp, kỹ năng giảng dạy để tăng sự hứng thú cho học viên trong học tập; nhà trường cần nghiên cứu, đề xuất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy định về đánh giá rèn luyện của học viên phù hợp, sát với thực tế; đề nghị các Trung tâm chính trị cấp huyện, các khoa phòng chức năng và giảng viên nhà trường tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, đánh giá học viên đúng quy chế; nghiêm túc trong xử lý vi phạm của học viên một cách công tâm, khách quan.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị sinh hoạt chuyên môn của các cá nhân, tập thể khoa, phòng và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các Trung tâm chính trị cấp huyện. Trên cơ sở các bài viết và các ý kiến trình bày tại Hội nghị, để nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại rèn luyện của học viên, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với Trung tâm chính trị cấp huyện, giữa các khoa phòng chức năng nhà trường, giữa giáo viên chủ nhiệm và các giảng viên giảng dạy trong công tác quản lý, đánh giá rèn luyện của học viên; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của nhà trường. Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 4 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Lê Hồng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị TX.Cửa Lò phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Võ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nghi Lộc phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Võ Sỹ Tài - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Diễn Châu phát biểu tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đinh Dũng