Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 3/2020
28/09/2020 03:30
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, ngày 28/9/2020, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 3 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả phối hợp với các trung tâm chính trị cấp huyện trong công tác giảng dạy và phục vụ các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”...
Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 3/2020

     Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, ngày 28/9/2020, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 3 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả phối hợp với các trung tâm chính trị cấp huyện trong công tác giảng dạy và phục vụ các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An”.

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên, giảng viên kiêm chức; trung tâm chính trị các huyện: Nghĩa Đàn, Đô Lương, Yên Thành, Thị xã Hoàng Mai và Thành phố Vinh. Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, đồng chí Phan Tiến Dũng đồng chủ trì Hội nghị.

     Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 3 là diễn đàn khoa học để các trung tâm chính trị cấp huyện cùng với cán bộ, giảng viên nhà trường trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác giảng dạy và phục vụ các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng giữa nhà trường với trung tâm.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng đồng chủ trì Hội nghị

     Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức đã nhận được 15 bài viết của các viên chức các khoa, phòng chức năng, và trung tâm chính trị cấp huyện. Tại Hội nghị có 15 lượt ý kiến phát biểu, trong đó có 5 ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo trung tâm chính trị các huyện: Yên Thành, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Hoàng Mai và thành phố Vinh; 10 ý kiến của cán bộ, giảng viên nhà trường. Nội dung các bài viết và các ý kiến tại hội nghị đã tập trung làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc như: công tác quản lý học viên, công tác chủ nhiệm, đi nghiên cứu thực tế, điều kiện ăn, nghỉ của giảng viên...; đánh giá về thực trạng, ưu điểm, tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường và các trung tâm chính trị cấp huyện; đảm bảo thực hiện đúng quy chế quản lý đào tạo và bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quy chế của Trường, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng trung tâm.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung phát biểu kết luận Hội nghị

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung khẳng định: Công tác phối hợp giữa Trường Chính trị tỉnh Nghệ An với các trung tâm chính trị cấp huyện là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các lớp bồi dưỡng. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị sinh hoạt chuyên môn của các cá nhân, tập thể khoa, phòng. Trên cơ sở các ý kiến trình bày tại Hội nghị, để nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường với trung tâm chính trị cấp huyện, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý học viên, đặc biệt là vai trò của giáo viên chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm ở Trung tâm; thực hiện nghiêm túc các quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của nhà trường. Đồng chí đề nghị các Trung tâm quan tâm, tạo điều kiện, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho giảng viên đảm bảo, hợp lý; quan tâm hơn đến xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ dạy tốt, học tốt; các khoa, phòng chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng quy chế phối hợp giữa trường chính trị tỉnh với các trung tâm chính trị trong việc đổi mới hình thức thi hết môn, thi tốt nghiệp; quản lý học viên, giảng dạy và phục vụ các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng.

     Hội nghị sinh hoạt chuyên môn quý 3 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

   

Hằng Nga