Hội nghị rà soát, bổ sung và xây dựng Quy hoạch cán bộ
10/05/2022 06:26
Ngày 9/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027; Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa, phòng...
Hội nghị rà soát, bổ sung và xây dựng Quy hoạch cán bộ

     Ngày 9/5/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027; Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa, phòng; rà soát bổ sung Quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Ban Giám hiệu) và bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Bạch Xuân Hiền - Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên;  Bí thư Chi bộ; Trưởng, phó các khoa, phòng. Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung các bước thực hiện rà soát, bổ sung và xây dựng Quy hoạch cán bộ

     Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung các bước thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ của cấp ủy, chuyên môn và bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng.

     Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ theo đúng quy định và hướng dẫn. 100% cán bộ nguồn được giới thiệu quy hoạch, bổ sung, xây dựng các chức danh đều đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định

 

Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

      Chiều cùng ngày, Hội nghị đã tiến hành rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 của năm 2022 (Ban Giám hiệu); xây dựng quy hoạch Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng đối với đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng và đồng chí Phan Tiến Dũng. Sau khi nghe hai đồng chí Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự nhận xét, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nghe các ý kiến của đội ngũ cán bộ chủ chốt.

 

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ

 

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ

     Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Thị Hoài Chung ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, cống hiến của hai đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, đồng chí Phan Tiến Dũng đối với sự phát triển chung của nhà trường. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực và có đóng góp nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong hệ thống các trường chính trị tỉnh trên cả nước.

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH, nguyên Trưởng phòng TC-TH phát biểu tại Hội nghị

      Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Hội nghị bỏ phiếu xây dựng, rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Ban Giám hiệu) nhiệm kỳ 2025 -2030

     Việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của nhà trường. Qua rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý; phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của nhà trường. Việc xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

 Quang cảnh Hội nghị

Hằng Nga