Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 (đợt 2): Kết quả thu hút đầu tư ở tỉnh Nghệ An và giải pháp trong thời gian tới
28/06/2024 05:34
Ngày 26/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Kết quả thu hút đầu tư ở tỉnh Nghệ An và giải pháp trong thời gian tới” do Thạc sỹ Lê Tiến Trị, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An báo cáo. Tham dự Hội nghị có ThS. Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường...
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 (đợt 2): Kết quả thu hút đầu tư ở tỉnh Nghệ An và giải pháp trong thời gian tới

Ngày 26/6/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Kết quả thu hút đầu tư ở tỉnh Nghệ An và giải pháp trong thời gian tới” do Thạc sỹ Lê Tiến Trị, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An báo cáo. Tham dự Hội nghị có ThS. Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Tiến Trị thông tin một số kết quả về tình hình phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, với mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định, Khu kinh tế Đông Nam mở rộng là 1 trong 2 khu vực động lực tăng trưởng của tỉnh. Nhiệm vụ lập đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An và trình phê duyệt năm 2024 là một trong 18 nhiệm vụ, đề án cụ thể Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 15/02/2023.

 

Đ/c Lê Tiến Trị - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam báo cáo tại Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 (đợt 2)

 Nội dung báo cáo đã cung cấp cho các đại biểu tham dự bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển của khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; những khó khăn trong quá trình triển khai, xây dựng và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Thông qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường hiểu thêm về quá trình hình thành, phát triển khu kinh tế, các KCN; vai trò, vị trí và những đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội của KKT đối với tỉnh trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Quang Minh trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Tiến Trị đã dành thời gian báo cáo chuyên đề tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Đồng chí mong muốn thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, phối hợp từ phía các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nói chùng, Khu Kinh tế Đông Nam nói riêng để đưa hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường ngày càng có hiệu quả, thiết thực hơn.

 

Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tổng kết hội nghị

Hội nghị học tập chuyên đề đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, có ý nghĩa thiết thực đến cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường; đặc biệt giúp cho giảng viên nhà trường có thêm những luận cứ quan trọng phục vụ cho quá trình giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Thông qua đó giúp cho các học viên; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh hiểu và nhận thức rõ hơn về khu kinh tế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hằng Nga