Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023
06/05/2023 10:08
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2023, sáng ngày 05/5/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay” và “Cục diện chính trị thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trưởng, phó ban Tuyên giáo các huyện thành, thị ủy...
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023

     Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2023, sáng ngày 05/5/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay” “Cục diện chính trị thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trưởng, phó ban Tuyên giáo các huyện thành, thị ủy; cán bộ các trung tâm chính trị cấp huyện, cán bộ giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện do PGS,TS. Đỗ Thị Kim Tiên, Phó Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Hành chính quốc gia và TS. Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện Thông tin - Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

     

 Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

 Hội nghị đã được nghe PGS, TS. Đỗ Thị Kim Tiên báo cáo những vấn đề về kinh tế tuần hoàn, lợi ích của kinh tế tuần hoàn; mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh, kinh tế xanh và phát triển bền vững; Việt Nam với những cơ hội để phát triển kinh tế tuần hoàn, những khó khăn, thách thức và giải pháp trong quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn…

   

   PGS.TS Đỗ Thị Kim Tiên, Phó Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Hành chính quốc gia báo cáo chuyên đề “Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đối với sự phát triển của Việt Nam”

Hội nghị cũng đã được nghe TS. Tống Đức Thảo giới thiệu chuyên đề về Cục diện thế giới hiện nay và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 

TS. Tống Đức Thảo báo cáo chuyên đề về Cục diện thế giới hiện nay và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Hội nghị học tập chuyên đề nhằm cung cấp thêm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị thông tin thêm về xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh trên thế giới và ở Việt Nam; cung cấp thông tin về tình hình Cục diện chính trị trên thế giới, tác động của Cục diện thế giới hiện nay đến Việt Nam và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Thông qua hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin có giá trị, bổ ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận, công tác tuyên truyền và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.