Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 “Xu hướng phát triển kinh tế trong nước và thế giới sau đại dịch COVID-19" và "Chuyển đổi số quốc gia - cơ hội, thách thức và giải pháp”
04/04/2022 05:14
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2022, sáng ngày 04/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Xu hướng phát triển kinh tế trong nước và thế giới sau đại dịch COVID-19" và "Chuyển đổi số quốc gia - cơ hội, thách thức và giải pháp...
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 “Xu hướng phát triển kinh tế trong nước và thế giới sau đại dịch COVID-19

     Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2022, sáng ngày 04/4/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Xu hướng phát triển kinh tế trong nước và thế giới sau đại dịch COVID-19" và "Chuyển đổi số quốc gia - cơ hội, thách thức và giải pháp” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trưởng, phó ban Tuyên giáo các huyện thành, thị ủy; cán bộ các trung tâm chính trị cấp huyện, cán bộ giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện do PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Hà Hải Nam, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị

      Tại điểm cầu trường chính trị, tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; cùng tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ viên chức nhà trường. Tại các điểm cầu, có các đồng chí là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trưởng, phó ban Tuyên giáo các huyện thành, thị ủy; cán bộ các trung tâm chính trị cấp huyện.

 Đ/c Trần Duy Rô Nin - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự hội nghị

      PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề “Xu hướng phát triển kinh tế trong nước và thế giới sau đại dịch COVID-19”

PGS.TS Hà Hải Nam, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin chuyên đề "Chuyển đổi số quốc gia - cơ hội, thách thức và giải pháp"

      Hội nghị chuyên đề nhằm cung cấp thêm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị thông tin thêm về tình hình kinh tế trong nước, những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19; đồng thời cung cấp nội dung về chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số ở Việt Nam; đặc biệt là trong khu vực công; những lợi ích và giá trị thu được của chuyển đổi số, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai chuyển đổi số trong khu vực công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thông qua hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin có giá trị, bổ ích phục vụ cho công tác tham mưu; thông tin, tuyên truyền và phục vụ giảng dạy, nghiên cứu./.

Hằng Nga