Hội nghị học tập chuyên đề: “Cục diện thế giới hiện nay và đối ngoại Việt Nam”
05/10/2021 08:18
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2021, sáng ngày 05/10/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo chuyên đề “Cục diện thế giới hiện nay và đối ngoài Việt Nam” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo...
Hội nghị học tập chuyên đề: “Cục diện thế giới hiện nay và đối ngoại Việt Nam”

     Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2021, sáng ngày 05/10/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Cục diện thế giới hiện nay và đối ngoại Việt Nam” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trưởng, phó ban Tuyên giáo các huyện thành, thị ủy; cán bộ các trung tâm chính trị cấp huyện, cán bộ giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện do PGS.TS Phan Văn Rân, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo.

   

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị

      Tại điểm cầu trường chính trị,tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; cùng tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ viên chức nhà trường. Tại các điểm cầu, có các đồng chí là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trưởng, phó ban Tuyên giáo các huyện thành, thị ủy; cán bộ các trung tâm chính trị cấp huyện.

Đ/c Trần Duy Rô Nin - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự hội nghị

      Hội nghị chuyên đề nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo giảng dạy lý luận chính trị nắm bắt tổng quan sâu sắc kịp thời về đời sống chính trị, kinh tế thế giới; mối tương quan lực lượng, quan hệ giữa các chủ thể chính; các trung tâm quyền lực lớn và quan điểm chính sách đối ngoại của Việt Nam…


      PGS.TS Phan Văn Rân, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề “Cục diện thế giới hiện nay và đối ngoại Việt Nam”

     Hội nghị đã được nghe PGS,TS Phan Văn Rân báo cáo tổng quan về tình hình thế giới hiện nay, phân tích và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến cục diện tình hình thế giới,đồng thời làm rõ nội dung chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay. Thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, cả thách thức và cơ hội đều đan xen, trong đó thách thức lớn hơn. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn vẫn tiếp tục diễn ra; quan hệ Mỹ - Trung giữ vai trò chủ đạo, chi phối, quyết định. Cục diện thế giới vẫn là “nhất siêu, đa cường” (Mỹ và các nước lớn); trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là “lưỡng siêu, đa cường” (Mỹ, Trung Quốc và các nước lớn);  Những chuyển biến của cục diện thế giới và khu vực tác động nhiều mặt tới Việt Nam. Nhiệm vụ đối ngoại ngày càng trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới; trong đó, mục tiêu, nguyên tắc đối ngoại là phải  “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”.

 

Đ/c Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu Tổng kết, bế mạc Hội nghị.

    Qua nghiên cứu chuyên đề, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị chủ động nắm bắt tình hình cục diện thế giới hiện nay; nắm rõ mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc và nhiệm vụ trong công tác đối ngoại của Việt Nam hiện nay, từ đó có thêm thông tin phục vụ cho quá trình giảng dạy lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn, đặc biệt là trong đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 Đại biểu tham dự tại các điểm cầu  

  Phát biểu Tổng kết và bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo nhà trường, đồng chí Dương Thanh Bình gửi lời cảm ơn PGS, TS Phan Văn Rân đã dành thời gian cung cấp những kiến thức chuyên sâu về cục diện thế giới, và chính sách đối ngoại của Việt Nam, cập nhật những thông tin về chính sách đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, giúp đội ngũ , giảng viên cán bộ làm công tác tuyên giáo, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị của tỉnh nhà nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị./.

 

Hằng Nga