Hội nghị công chức, viên chức năm 2020
21/01/2020 02:43
Ngày 20/1/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: TS.Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS.Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng Phòng Tổ chức – Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy,..
Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

 

     Ngày 20/1/2020, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2020. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: TS.Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS.Nguyễn Phùng Khánh - Trưởng Phòng Tổ chức – Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể công chức, viên chức.

Đ/c TS. Nguyên Thị Hồng Hoa - Chủ trì Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, những quy định về thực hiện dân chủ, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; Báo cáo Công tác tài chính năm 2019; Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra, giám sát năm 2019 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội nghị Công chức, viên chức khoa, phòng về sửa đổi, bổ sung quy chế năm 2020.

Đ/c ThS. Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

Đ/c ThS. Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo

Đ/c Nguyễn Văn Chính - Phóng Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp trình bày Báo cáo tài chính

     Tại Hội nghị, đã có 16 lượt ý kiến phát biểu, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo, bổ sung quy chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hành chính – quản trị...; công bố quyết định khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – đoàn viên công đoàn khoa Nhà nước & Pháp luật; Quyết định của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

ThS. Nguyễn Văn Thành - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo

Đ/c ThS. Nguyễn Phùng Khánh - Chủ tịch Công đoàn Nhà trường tặng hoa cho Ban Thanh tra nhân dân

     Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân, phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua giữa lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn và các khoa, phòng chuyên môn năm 2020; thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020.

Đ/c TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa trao bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – đoàn viên Công đoàn khoa Nhà nước & Pháp luật

     Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, đồng chí TS.Nguyễn Thị Hồng Hoa ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của tập thể công chức, viên chức và Công đoàn vì sự phát triển của Nhà trường trong năm 2019.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường ký cam kết giao ước thi đua năm 2020

     Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đồng chí yêu cầu Ban Giám hiệu cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra; lãnh đạo các khoa phòng, công chức viên chức phát huy vai trò của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng vị trí công tác với tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm; thực hiện tốt phong trào thi đua và những cam kết đã ký kết; giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ viên chức, người lao động. Ban Thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò trong giám sát các hoạt động của nhà trường thông qua bộ quy chế, đưa hoạt động chung của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. Đồng chí tin tưởng rằng tập thể công chức, viên chức và Công đoàn Trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.