ĐẢNG - BÁC HỒ VỚI MÙA XUÂN ĐẤT NƯỚC
03/02/2021 06:39
Trong niềm vui của mùa xuân về, chúng ta nhớ đến Bác, nhớ đến vị Cha già kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Nhớ về Bác, nhớ về những mùa xuân đã đi vào lịch sử của dân tộc; nhớ về Đảng quang vinh, với một niềm tin sắt son và lòng tự hào vô bờ bến!...
ĐẢNG - BÁC HỒ VỚI MÙA XUÂN ĐẤT NƯỚC

                                                                              Ths. Nguyễn Văn Điều

                                                                                 GV. Khoa Lý luận cơ sở

     Trong niềm vui của mùa xuân về, chúng ta nhớ đến Bác, nhớ đến vị Cha già kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Nhớ về Bác, nhớ về những mùa xuân đã đi vào lịch sử của dân tộc; nhớ về Đảng quang vinh, với một niềm tin sắt son và lòng tự hào vô bờ bến!

     Mùa xuân đầu tiên đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu mốc vàng son, đó là mùa xuân năm 1930, mùa xuân Đảng ta đã ra đời. Sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã chuẩn bị những điều kiện chủ quan, khách quan cho việc thành lập một chính đảng cộng sản. Cuối năm 1929, Người về tới Trung Quốc, tại đây, Người đã triệu tập Hội nghị đại biểu các tổ chức cộng sản ở trong nước vào dịp Tết Canh Ngọ năm 1930. Tại Hội nghị này các đại biểu sau khi nghe phân tích của Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam – theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng trong cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

      Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như cánh chim én báo hiệu mùa xuân về, đem đến một tương lai mới cho cách mạng của dân tộc. Kể từ đây, dân tộc ta có Đảng dẫn đường; và cũng từ đó, cứ mỗi độ xuân về đất trời thêm một mùa xuân, Đảng ta cũng thêm một tuổi mới.

     Mười năm sau mùa xuân lịch sử đó, xuân năm 1941, Bác về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng trong bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước có nhiều diễn biến mới. Hội nghị lần thứ Tám (5-1941) của Ban Chấp hành Trung ương do Người trực tiếp chủ trì đã quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng. Đây là một quyết sách đúng đắn và sáng tạo, một sự chuyển hướng chiến lược cách mạng kịp thời của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, Đảng đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân đứng về phía mình, làm cuộc cách mạng toàn dân, đem lại thắng lợi cho toàn dân tộc.

      Nhớ lại mùa xuân năm 1942, Bác đã đưa đến cho toàn dân không khí đón Xuân với những lời chúc Tết đầu tiên của Người:

Tháng ngày thấm thoắt chóng như thoi

Năm cũ qua rồi, chúc năm mới

Chúc phe xâm lược sẽ diệt vong

Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi

Chúc đồng bào ta đoàn kết mau!

Chúc Việt Minh ta càng lấn tới

Chúc toàn quốc ta trong năm này

Cờ đỏ ngôi sao bay phấp phới!

Năm nay là năm rất vẻ vang

Cách mạng thành công khắp thế giới.

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám đã thành công. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 có một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn cho dân tộc Việt Nam và phong trào cách mạng trên toàn thế giới. Ý nghĩa trọng đại đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”[1]. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám cũng đã đem lại mùa xuân đầu tiên trong lịch sử người dân được hưởng quyền dân chủ của mình, được sống trong không gian của một dân tộc độc lập, tự do. Mùa xuân năm 1946, người dân của một nước Việt Nam độc lập đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc Hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

     Thế nhưng, kẻ thù vẫn chưa nguôi ý đồ xâm lược nước ta một lần nữa. Cách mạng thành công chưa được bao lâu, thực dân Pháp đã nổ súng phá vỡ các Hiệp định giữa hai Chính phủ đã ký kết, đặt nước ta trước tình thế của một cuộc chiến tranh mới. Trước tình hình cấp bách đó, ngày 12–9–1946 Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp Hội nghị mở rộng tại Vạn Phúc (Hà Đông), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạch định chủ trương đối phó với âm mưu của địch. Hội nghị cử đặc phái viên đi gặp phía Pháp để đàm phán, song không có kết quả. Hội nghị cho rằng, hành động của Pháp chứng tỏ chúng muốn cướp nước ta một lần nữa; khả năng hòa hoãn không còn, hòa hoãn nữa sẽ dẫn đến họa mất nước. Trong thời điểm lịch sử phải quyết đoán ngay, Hội nghị quyết định phát động cuộc kháng chiến trong cả nước. Mệnh lệnh kháng chiến được phát đi. Rạng sáng ngày 20–12–1946, Lời lêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam...

     Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta trải qua những thời điểm hết sức khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến từng bước giành được những thắng lợi quan trọng. Mùa xuân năm 1951, Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Đó là Đại hội: - Xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ; - Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn; - Xây dựng Việt Nam dân chủ mới; - Góp sức vào giữ gìn dân chủ thế giới và hòa bình lâu dài. Tại Đại hội lần này, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại hội đã khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”[2].

     Xuân năm 1960, Xuân “mừng Đất nước 15 Xuân xanh; mừng Đảng ta 30 tuổi trẻ”. Xuân cho ta niềm tự hào lớn lao về Đảng, như Bác Hồ đã phát biểu tại Lễ kỷ niệm Đảng 30 tuổi:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình

Đảng ta là đạo đức là văn minh

Là thống nhất độc lập, là hòa bình ấm no.

     Cũng bắt đầu từ mùa xuân này, nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, như lời thơ chúc Tết của Bác:

Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua

Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa

Chúc đồng bào ta bền bỉ đấu tranh

Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ

Cả nước một lòng hăng hái tiến lên

Thống nhất nước nhà Bắc Nam vui vẻ.

Xuân Mậu Thân năm 1968 đã đi vào lịch sử, đó là Xuân Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam, tạo bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chế độ ngụy quyền, buộc địch phải lùi vào chiến lược phòng ngự trên toàn chiến trường. Đây là bước tập dượt quan trọng cho cuộc Tổng tiến công toàn thắng của nhân dân ta mùa xuân năm 1975. Vì thế Đất nước vào Xuân 1968 với khí thế mới:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên!

Toàn thắng ắt về ta.

                                                        (Hồ Chí Minh)

     Mùa xuân năm 1975 – một mùa xuân đặc biệt, đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một trang sử hào hùng và oanh liệt nhất, mùa xuân lịch sử này đã diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân cả nước nhằm đập tan chế độ Mỹ - Ngụy đã tồn tại hơn 20 năm trên đất nước ta. Với chiến dịch quyết định mang tên người Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, đất nước được độc lập, thống nhất, giang sơn thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong niềm vui dâng trào của ngày đại thắng nhân dân ta lại bồi hồi xúc động nhớ đến Bác, nhớ đến người con ưu tú của dân tộc với lời chúc Tết cuối cùng của Người - Xuân năm 1969:

Tiến lên chiến sĩ đồng bào

 Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn.

     Mùa xuân năm 2000, mùa xuân cuối cùng của thế kỷ XX, thế kỷ mà với dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đã thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước; đó cũng là mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 70 tuổi, sự nghiệp đổi mới đất nước được 15 năm. Với những thành tựu quan trọng đạt được đã tiếp thêm sức mạnh cho Đảng ta tiếp tục lãnh đạo toàn dân và cùng với toàn dân bước sang thế kỷ XXI, tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng cơ đồ Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

     Xuân năm 2020, mùa Xuân Đảng ta tròn 90 tuổi. Với màu cờ đỏ thắm trong sắc hồng mùa xuân, lòng người phơi phới, tự hào, tin tưởng tương lai ngày càng tươi sáng. Thực tiễn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, đã luôn chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quá trình ấy Đảng được tôi luyện, không ngừng trưởng thành, ngày càng giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trải qua cuộc trường chinh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Đó là kết quả quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, triệt để, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; đồng thời khẳng định sự gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng qua 90 năm hình thành và phát triển.

     Năm cũ 2020 đã khép lại, Xuân năm 2021 đã đến. Năm 2021 cũng là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội.

     Với chủ đề, Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội XIII của Đảng tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

     Đại hội cũng là dịp để Đảng ta đánh giá tổng kết công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng qua một nhiệm kỳ với sự quyết tâm và bản lĩnh mạnh mẽ của một Đảng với bề dày hơn 90 năm; gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân,… nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Tròn 35 mùa Xuân Đảng khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đất nước ta đang ngày một chuyển mình và vươn lên trước những thời cơ và vận hội mới. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng thật đáng tự hào, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với ánh sáng chỉ đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”[3].

     Bước vào năm 2021 với những thuận lợi và khó khăn đang đặt ra trước mắt chúng ta. Xu thế hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động đa chiều đến mọi quốc gia dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới với sự tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 vẫn đang còn hết sức phức tạp, khó lường. Dự báo về một thực tế còn nhiều khó khăn là khó tránh khỏi cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của toàn cầu trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Thế nhưng, bước vào năm mới, chúng ta rất lạc quan vào triển vọng phát triển của đất nước trước sự nỗ lực vượt khó trong năm 2020 vừa qua. Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý và điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, cùng với sự đồng tâm hợp lực của mỗi một người dân, chúng ta có quyền lạc quan tin tưởng vào mục tiêu sẽ đạt được của đất nước trong năm mới 2021.

     Mùa xuân về, đất nước thêm tuổi mới, với nhiều niềm vui và sức sống mới, như nguồn sinh khí tiếp thêm sức mạnh cho mỗi chúng ta nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ học tập, rèn luyện và lao động để góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 6, tr.159.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H.1995, tr.171.

[3] Xem: Bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 26/1/2021.