Công đoàn Trường Chính trị Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19
27/03/2020 09:17
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020, Kế hoạch số 29/KH-MTTQ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ngày 24/3/2020, công văn của Công đoàn viên chức Nghệ An về ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19...
Công đoàn Trường Chính trị Nghệ An chung tay phòng, chống dịch Covid-19

     Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020, Kế hoạch số 29/KH-MTTQ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ngày 24/3/2020, công văn của Công đoàn viên chức Nghệ An về ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19; được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động bằng tình cảm, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia ủng hộ để phòng, chống dịch Covid-19.

     Với tinh thần của Chính phủ Việt Nam “chống dịch như chống giặc”, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã nhiệt tình hưởng ứng tích cực và trách nhiệm. Tính đến 17 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2020, Công đoàn trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã nhận được số tiền 18.500.000 đồng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Nhà trường. Ngoài ra CBCCVC nhà trường còn tự nguyện ủng hộ qua hệ thống tin nhắn gửi về số 1407.

     Công đoàn nhà trường ghi nhận sự quan tâm ủng hộ của toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Chiều ngày 27/3/2020, Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An số tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng).

     Với sức mạnh và tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.

Nguồn: Ban Chấp hành Công đoàn