Các hoạt động Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
21/11/2019 09:15
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào của các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh cả nước, chiều ngày 19/11, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức buổi Tọa đàm Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 73 năm ngày truyền thống nhà trường; tri ân và tôn vinh các thế hệ thầy cô giáo đã và đang tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo...
Các hoạt động Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

     Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào của các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh cả nước, chiều ngày 19/11, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức buổi Tọa đàm Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 73 năm ngày truyền thống nhà trường; tri ân và tôn vinh các thế hệ thầy cô giáo đã và đang tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà và sự phát triển của nhà trường.

     Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng và tập thể cán bộ viên chức nhà trường, đại diện lãnh đạo các trung tâm Bồi dưỡng chính trị, học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K49.1, K49.2, K49.3, K49.4, K49.5.

     Thay mặt lãnh đạo nhà trường, đồng chí Nguyễn Hồng Hoa phát biểu kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể  ở trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều mặt để tập thể công chức, viên chức nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - chủ trì buổi Tọa đàm


     Trải qua 73 năm xây dựng và phát triển, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự cộng tác và giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị liên quan, Trường Chính trị tỉnh đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu lớn trên nhiều lĩnh vực. Vị thế của nhà trường đang được nâng cao, từng bước trở thành một trong những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín trong tỉnh và trong hệ thống các trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

     Nhà trường đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Quy định số 2911-QĐ/TU ngày 03/6/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/5/2019 về “Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025”; Báo cáo công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy trong thực tiễn phát triển kinh tế giai đoạn 2013 – 2018 theo yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 với 60 học viên.

     Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có sự chuyển biến mạnh mẽ. Trong năm 2019, nhà trường được Tỉnh giao nhiệm vụ và đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị”; “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; phối hợp với Viện Nghiên cứu quyền con người – Viện KHXH&NV tổ chức toạ đàm khoa học “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”;

     Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của trường được quan tâm xây dựng đảm bảo về số lượng, chất lượng; nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự theo Quy định 2911-QĐ/TU, ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; sắp xếp lại các khoa, phòng; thành lập 5 khoa, phòng; điều động, bổ nhiệm 17 viên chức lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực chuyên môn theo đúng quy định. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm lập trường đúng đắn, có ý thức nghề nghiệp cao, thân thiện, giản dị, gắn bó với học viên, đồng chí, đồng nghiệp.

     Trong buổi tọa đàm, các thầy, cô giáo, cán bộ nhà trường đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghề giáo, ôn lại các kỷ niệm, tình cảm trong quá trình dạy học, thể hiện những cảm xúc trân quý của mình trong những tháng năm làm nghề dạy học.

 

Ngô Nga