Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.7, hệ không tập trung, khóa học 2022-2024
13/05/2024 01:40
Chiều ngày 11/5/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.7 hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024. Dự Lễ bế giảng có ThS. Vương Quang Minh – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường, cùng toàn thể học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.7...
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.7, hệ không tập trung, khóa học 2022-2024

     Chiều ngày 11/5/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.7 hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024. Dự Lễ bế giảng có ThS. Vương Quang Minh – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường, cùng toàn thể học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.7.

ThS. Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu bế giảng khóa học

     Lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.7 hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024 có 53 học viên. Sau thời gian học tập tại trường, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở…

ThS. Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các học viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện

     Lớp Trung cấp lý luận chính trị K52.5 có 53 học viên chủ yếu là cán bộ các đơn vị trường học, sở, ngành cấp tỉnh; có trình độ cao nên có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận bài giảng và các phương pháp giảng dạy mới. Kết thúc khóa học, có 53/53 học viên được công nhận tốt nghiệp, đạt 100%; trong đó có 14 học viên đạt loại giỏi (chiếm 26,41%), 38 học viên đạt loại khá (chiếm 71,70%), 01 học viên đạt loại trung bình (chiếm 1,89%); 04 học viên được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh vì có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện trong toàn khóa học.

ThS. Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng trao Bằng Tốt nghiệp cho học viên

     Phát biểu Bế giảng khóa học, đồng chí Vương Quang Minh thay mặt lãnh đạo nhà trường chúc mừng, biểu dương và ghi nhận kết quả học tập, rèn luyện của các đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng chí khẳng định, khoá học đã góp phần nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao phẩm chất, đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên. Đồng chí đánh giá cao trong quá trình học tập tại trường, lớp học đã thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế nhà trường, có tinh thần đoàn kết, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa thể thao. Đồng chí mong muốn sau khi về tại địa phương, đơn vị, các đồng chí học viên sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng để áp dụng một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn công tác tại cơ quan mình; gắn lý luận với thực tiễn để phục vụ công việc tốt hơn; góp phần xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới./.

TS. Lê Thu Hường - Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

 Lớp Trung cấp LLCT K52.7 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Lễ bế giảng