Bế giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.1, K50.2, K50.3 - hệ tập trung (Khóa học 2020-2021)
09/04/2021 05:51
Chiều ngày 09/4/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.1, K50.2 và K50.3, hệ tập trung, khóa học 2020 - 2021. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - TUV, BTĐU, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường, cùng toàn thể học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.1, K50.2 và K50.3...
Bế giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.1, K50.2, K50.3 - hệ tập trung (Khóa học 2020-2021)

     Chiều ngày 09/4/2021, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.1, K50.2 và K50.3, hệ tập trung, khóa học 2020 - 2021. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - TUV, BTĐU, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường, cùng toàn thể học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.1, K50.2 và K50.3.

 Các đại biểu tham dự Lễ bế giảng

     Lớp Trung cấp LLCT-HC K50.1, K50.2, K50.3, hệ tập trung, khóa học 2020 - 2021 có 154 học viên. Sau hơn 6 tháng học tập tập trung tại trường, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở…

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng phát biểu bế giảng khóa học

     Kết thúc khóa học, có 154/154 học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 45 học viên đạt loại giỏi (chiếm 29,22 %), 105 học viên đạt loại khá (chiếm 68,18 %), 04 học viên đạt loại trung bình (chiếm 2,6 %); 16 học viên được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh vì có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện trong toàn khóa học.

 Đ/c Lê Thu Hường - Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học

     Phát biểu Bế giảng khóa học, đồng chí Lê Thị Hoài Chung thay mặt lãnh đạo nhà trường chúc mừng, biểu dương và ghi nhận kết quả học tập, rèn luyện của các đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng chí đánh giá cao trong quá trình học tập tại trường, học viên 3 lớp luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, học tập nghiêm túc và tham gia nhiệt tình sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao... Qua khoá học, học viên đã được nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, từ đó góp phần củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí mong muốn sau khi về tại địa phương, đơn vị, các đồng chí học viên sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo, khoa học những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong quá trình học tập vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; gắn lý luận với thực tiễn để phục vụ công việc tốt hơn; thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu trong giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong tình hình mới.

 Đ/c Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng trao giấy khen cho các học viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện

      Đ/c Phan Tiến Dũng, đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trao bằng Tốt nghiệp cho các học viên

Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Nguyễn Duy Quang bày tỏ sự biết ơn tới Ban Giám hiệu và các thầy cô Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viên các lớp TCLLCT-HC K50.1, K50.2, K50.3 hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và hứa sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trên mỗi cương vị công tác./.

Đinh Dũng