Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Dự thảo Đề án bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện
01/09/2020 09:12
Sáng 31/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe và cho ý kiến về Đề án bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện cùng một số nội dung quan trọng khác...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Dự thảo Đề án bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện

      Sáng 31/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe và cho ý kiến về Đề án "Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện" cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đ/c Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ trì cuộc Họp

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ trì; Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

     Thay mặt Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề án báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Đề án "Bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện".

     Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Thái Thanh Quý kết luận đồng ý thông qua dự thảo Đề án; đề nghị Trường Chính trị tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để trình ký ban hành Đề án.

 

Hằng Nga