Công tác tuyển sinh Trung cấp LLCT năm 2024
04/03/2024 10:56
Căn cứ Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp lý luận chính trị; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 6468/QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đối tượng học Trung cấp lý luận chính trị;
Công tác tuyển sinh Trung cấp LLCT năm 2024

  Căn cứ Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp lý luận chính trị; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 6468/QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đối tượng học Trung cấp lý luận chính trị;

   Căn cứ Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 18/12/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2024; Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thông báo một số nội dung về công tác tuyển sinh các lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung và không tập trung năm 2024 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

1.1. Các lớp tại trường: (Quy định tại phụ lục 1 kèm theo)

1.2. Các lớp tại huyện:

Năm 2024, Tỉnh ủy giao Trường Chính trị tỉnh Nghệ An thực hiện 09 lớp Trung cấp chính trị, hệ không tập trung tại các huyện, thành, thị ủy do nhà trường lựa chọn.

Vậy, nhà trường đề nghị các huyện, thành, thị ủy xem xét công tác đào tạo và sử dụng cán bộ, rà soát các đối tượng đủ tiêu chuẩn của đơn vị mình, gửi danh sách học viên dự tuyển về Trường chính trị theo thời gian quy định tại mục 5.2 (Nhà trường sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên các huyện theo thời gian gửi danh sách, số lượng học viên đăng kí dự tuyển và các huyện trong những năm vừa qua đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh).

2. Tiêu chuẩn: Học viên dự tuyển phải đảm bảo

2.1. Điều kiện

- Đảng viên dự bị hoặc chính thức

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Tự nguyện đi học, không đang tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng dài hạn khác;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật.

2.2. Đối tượng

2.2.1. Cán bộ, công chức, viên chức

a) Cấp ủy viên cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

b) Phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp phòng cấp huyện, cấp tỉnh; phó ban (đơn vị tương đương cấp ban) trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

c) Quy hoạch phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương và quy hoạch các chức vụ quy định tại điểm a, b khoản này.

         2.2.2. Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương).

         2.2.3. Giảng viên lý luận chính trị ở trường, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

2.3. Độ tuổi:  

- Hệ tập trung: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Hệ không tập trung: nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên    

Lưu ý:

- Học viên đã được xét tuyển và thông báo nhập học nhưng không nhập học (không có lí do chính đáng) thì không xét tuyển vào các lớp trong năm và năm tiếp theo.

- Khi có thay đổi về tiêu chuẩn, nhà trường sẽ có thông báo sau.

3. Hồ sơ dự tuyển

3.1. Hồ sơ cá nhân (mẫu do nhà trường ban hành)

(1). Đơn xin đi học.

(2). Công văn cử dự tuyển của cấp có thẩm quyền.

        (3). Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đơn vị công  tác, có dán ảnh (4x6) đóng dấu giáp lai.

          (4). Bản cam kết không đang tham gia các lớp học khác trong thời gian học TCLLCT (có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị quản lý)

  (5). Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên (phô tô có chứng thực).

  (6). Quyết định tuyển dụng công chức (viên chức) đối với trường hợp là công chức (viên chức).

(7). Quyết định phê duyệt quy hoạch (nếu có).

(8). Quyết định kết nạp đảng viên chính thức (dự bị).

3.2. Hồ sơ đơn vị cử cán bộ đi học

- Tờ trình cử cán bộ đi học của Huyện ủy, thị uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ tỉnh;

- Danh sách dự tuyển (mẫu quy định tại phụ lục 2 kèm theo Công văn này)

4. Thời gian đào tạo                                                                                             

4.1. Các lớp hệ tập trung thời gian học 06 tháng: Dự kiến khai giảng vào tháng 9, tháng 11 năm 2024, học vào các ngày làm việc trong tuần.

4.2. Các lớp hệ không tập trung thời gian học 14 tháng: Học 07 - 10 ngày làm việc mỗi tháng.

+ Tại huyện: Thời gian khai giảng nhà trường sẽ có thông báo sau.

+ Tại Trường Chính trị tỉnh: Thời gian dự kiến khai giảng vào tháng 11 năm 2024. 

4.3. Các lớp học ngoài giờ hành chính (Thứ 7, Chủ nhật) thời gian học 14 tháng: Dự kiến khai giảng vào tháng 3, tháng 8/2024.

5. Thời gian nhận hồ sơ

5.1. Các lớp tại trường: Danh sách và hồ sơ học viên gửi về Phòng Quản lý đào tạo & NCKH của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trước ngày  20/3/2024.

 5.2. Các lớp tại huyện: Danh sách và hồ sơ học viên gửi về Phòng Quản lý đào tạo & NCKH của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trước ngày 15/3/2024.

5.3. Các lớp học ngoài giờ hành chính (Thứ 7, Chủ nhật): Danh sách và hồ sơ học viên gửi về Phòng Quản lý đào tạo & NCKH trước ngày 10/02/2024 đối với lớp dự kiến khai giảng vào tháng 3/2024 và trước ngày 15/5/2024 đối với lớp dự kiến khai giảng vào tháng 8/2024.

Điện thoại liên hệ: Đ/c Thái Thị Kim Anh, chuyên viên: 0948766239.

 

Nguồn