Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị
08/11/2022 02:52
Sáng 8/11, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An - Cụm trưởng Cụm thi đua khu vực Bắc Trung Bộ chủ trì tổ chức Tọa đàm “Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khu vực Bắc Trung Bộ năm 2022; Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ năm 2022...
Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị
Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trao đổi, chia sẻ những cách làm hay trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; phát hiện và đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, thành phố.

Sáng 8/11, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An - Cụm trưởng Cụm thi đua khu vực Bắc Trung Bộ chủ trì tổ chức Tọa đàm “Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khu vực Bắc Trung Bộ năm 2022; Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ năm 2022.

Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ gồm 7 trường: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh, Trường Chính trị Quảng Bình, Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện 7 trường trong Cụm thi đua đã có nhiều tham luận, phản ánh nhiều nội dung phong phú, toàn diện, với mục đích nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn.

Các đại biểu cũng chia sẻ các kinh nghiệm để đoàn kết cùng xây dựng các trường trong Cụm thi đua hoàn thiện các tiêu chí về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; tập trung thảo luận xác định nhiệm vụ, giải pháp; qua đó, mong muốn xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị ảnh 2

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu cũng chia sẻ các kinh nghiệm để đoàn kết cùng xây dựng các trường trong Cụm thi đua hoàn thiện các tiêu chí về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; tập trung thảo luận xác định nhiệm vụ, giải pháp; qua đó, mong muốn xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Cũng tại buổi Tọa đàm, các trường chính trị trong cụm chủ động đề xuất các nội dung với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ sở đào tạo Trung ương, các trường chính trị trong Cụm thi đua nhằm hợp tác chặt chẽ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị ảnh 3

Đại diện Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận. Ảnh: Thanh Lê

 

Tại hội nghị, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ tổng kết hoạt động thi đua năm 2022.

Trong năm 2022, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Học viện, triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Trọng tâm – Trách nhiệm – Nêu gương – Sáng tạo” do Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động.

Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị ảnh 4

Đồng chí Cầm Thị Lai - Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, các trường chính trị trong Cụm căn cứ tình hình thực tế của đơn vị đã chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm học, hướng tới thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng môi trường văn hóa, giàu tính Đảng; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các mặt công tác khác của các trường trong Cụm.

Đặc biệt, một số trường đã xây dựng được các phong trào, mô hình, những cách làm mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng nhà trường kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng.

Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị ảnh 5

Đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy Nghệ An tham dự buổi Tọa đàm. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã bình xét thi đua, suy tôn tặng Cờ thi đua của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế và tặng Bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ đã thống nhất bầu Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà Tĩnh làm Cụm trưởng; Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị làm Cụm phó Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ năm 2023 và tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023.

Nguồn: Theo baonghean.vn