Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022
26/08/2022 08:25
Tham gia lễ bế giảng, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh, cùng 60 học viên tham gia lớp cao cấp...
Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022

Sau gần 2 năm tổ chức lớp học với 19 môn học được truyền đạt, 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện đã hoàn thành chương trình đào tạo lý luận chính trị và được trao Bằng Tốt nghiệp.

Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022 ảnh 1
Chiều 26/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức Lễ Bế giảng và trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022. Ảnh: Mai Hoa
Tham gia lễ bế giảng, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh, cùng 60 học viên tham gia lớp cao cấp.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022 tổ chức khai giảng vào tháng 11/2020 với 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện tham gia.

Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022 ảnh 2

Các đại biểu dự Lễ Bế giảng lớp học. Ảnh: Mai Hoa

Sau gần 2 năm học tập trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và vừa đảm nhận công việc chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn, các giảng viên, ban quản lý lớp học và các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị bao gồm 19 môn học chính khóa và 5 chuyên đề ngoại khóa.

Đặc biệt, các học viên được nghiên cứu, trao đổi một cách cơ bản, có hệ thống về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiều tri thức của khoa học lãnh đạo quản lý, khoa học chính trị, khoa học xã hội nhân văn... Lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết hợp hoạt động ngoại khóa.

Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022 ảnh 3

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ Bế giảng. Ảnh: Mai Hoa

Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022 ảnh 4

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các học viên, trên cơ sở kiến thức đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phục vụ tốt hơn công việc, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương. Ảnh: Mai Hoa

 Kết quả học tập, 60/60 học viên được công nhận tốt nghiệp; trong đó, có 14 học viên đạt loại giỏi và 46 học viên đạt loại khá. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng quyết định trao Giấy khen cho 3 học viên học tập giỏi và rèn luyện tốt.

Phát biểu tại lễ bế giảng, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với tỉnh Nghệ An trong việc tổ chức đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của tỉnh nói chung thời gian qua và lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 nói riêng hoàn thành chương trình đề ra.

Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022 ảnh 5

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng Tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Mai Hoa

Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022 ảnh 6

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng Tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Mai Hoa

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng khẳng định, lớp Cao cấp lý luận chính trị cơ bản, quan trọng và cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiến thức được cung cấp trong thời gian học tập là nền tảng, phương pháp luận, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cơ bản và cập nhật, bổ túc kịp thời những kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Cường cũng mong muốn các học viên, trên cơ sở kiến thức đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phục vụ tốt hơn công việc, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bế giảng, trao Bằng Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2020 - 2022 ảnh 7

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Giấy khen và hoa cho các học viên có kết quả học tập giỏi và rèn luyện tốt. Ảnh: Mai Hoa

Nguồn: Theo baonghean.vn