Thông báo: Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Thứ 7, ngày 28/5/2022 (Lớp học trực tuyến, ngoài giờ hành chính)
17/05/2022 02:21
Đối tượng, tiêu chuẩn: Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu; Có Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định...
Thông báo: Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Thứ 7, ngày 28/5/2022 (Lớp học trực tuyến, ngoài giờ hành chính)

1. Đối tượng, tiêu chuẩn: Là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và những người có nhu cầu; Có Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định.

 2. Thời gian, hình thức:

 - Thời gian: Học vào 06 buổi tối hàng tuần (hoặc THEO NGUYỆN VỌNG của phần đông học viên đăng kí).

 - Hình thức: HỌC TRỰC TUYẾN.

3. Phí đào tạo: 2.800.000đ (Hai triệu tám trăm ngàn đồng)

 4. Văn bằng chứng chỉ được cấp:

 Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

5. Hồ sơ thủ tục nhập học: Liên hệ: Đ/c Thái Thị Kim Anh - ĐT 0948766239, CV phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An Email: kimanhdtctna@gmail.com.