Lễ ra mắt mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc"
02/11/2020 10:40
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 2/11/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc".
Lễ ra mắt mô hình

 

    Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 2/11/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc".

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt

        Tham dự Lễ ra mắt, phía Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; các đồng chí trong đoàn công tác của công an tỉnh, công an thành phố Vinh, công an phường Hưng Phúc.  Phía Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy; Ban Giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường.


Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Tỉnh ủy viên,
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ

       Mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc" nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, ổn định an ninh trật tự tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong và ngoài khu vực nhà trường, không để xảy ra các hoạt động phá hoại; các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường.

Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ,
công an tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng

       Phát biểu chúc mừng nhà trường, Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Nghệ An chúc Mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc" sớm đi vào hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò đơn vị đi đầu, xây dựng mô hình điểm để tiến tới nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới nhà trường tiếp tục triển khai các yêu cầu, nội dung kế hoạch đến từng cán bộ, giảng viên, học viên; phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các yêu cầu; tiến hành kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện mô hình; các đồng chí lực lượng công an tỉnh Nghệ An thuộc các phòng ban liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà trường, trực tiếp nắm thông tin để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Lễ ký kết thực hiện Mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc"

       Thay mặt lãnh đạo nhà trường, đồng chí Lê Thị Hoài Chung gửi lời cảm ơn Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An đã quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kện để nhà trường xây dựng và thực hiện mô hình nêu gương trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng chí yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện mô hình và phải được tiến hành thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, định kỳ, có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng để động viên, khích lệ phong trào, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An./.

Hằng Nga