Lễ công bố các quyết định thành lập khoa, phòng và điều động, bổ nhiệm cán bộ Trường Chính Trị Nghệ An
01/10/2019 09:08
Ngày 01/10/2019, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố các quyết định thành lập khoa, phòng và điều động, bổ nhiệm cán bộ. Dự buổi Lễ, có đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
Lễ công bố các quyết định thành lập khoa, phòng và điều động, bổ nhiệm cán bộ Trường Chính Trị Nghệ An

     Ngày 01/10/2019, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố các quyết định thành lập khoa, phòng và điều động, bổ nhiệm cán bộ. Dự buổi Lễ, có đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Minh Thơ - Phó Trưởng phòng Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Công Mạnh - Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía Trường Chính trị tỉnh Nghệ An: có đồng chí TS Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; trưởng, phó các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

     Tại buổi lễ, đồng chí ThS Trần Duy Rô Nin - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp, thừa ủy quyền Hiệu trưởng đã công bố các quyết định thành lập các khoa, phòng và điều động, bổ nhiệm cán bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Theo đó, thành lập 03 khoa và 02 phòng chức năng (giảm 2 đầu mối), gồm: Khoa Lý luận cơ sở (trên cơ sở khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) và bổ nhiệm đồng chí ThS Nguyễn Văn Thành - Giảng viên chính, giữ chức vụ Trưởng khoa; Khoa Nhà nước và Pháp luật (trên cơ sở khoa Nhà nước - Pháp luật và một bộ phận của khoa Dân vận) và điều động đồng chí ThS Phạm Thị Như Quỳnh - Giảng viên chính, giữ chức vụ Trưởng khoa; Khoa Xây dựng Đảng (trên cơ sở khoa Xây dựng Đảng và một bộ phận khoa Dân vận) và bổ nhiệm đồng chí ThS Ngô Bá Cường - Giảng viên chính, giữ chức vụ Trưởng khoa; Phòng Tổ chức - Tổng hợp (trên cơ sở phòng Hành chính - Tổ chức và  một phần phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu) và bổ nhiệm đồng chí ThS Nguyễn Phùng Khánh - Giảng viên chính, giữ chức vụ Trưởng phòng; Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học (trên cơ sở phòng Đào tạo và một phần phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu) và bổ nhiệm đồng chí ThS Lê Thu Hường - Giảng viên chính, giữ chức vụ Trưởng phòng.

 

Đ/c TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, BTĐU, Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ Công bố


      Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa trao các quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm. Đồng chí khẳng định việc sắp xếp tổ chức các khoa, phòng nhà trường được thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy định số 2911-QĐ/TU, ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm có vai trò quan trọng đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường; đây là những cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực quản lý; có nghiệp vụ sư phạm tốt; phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc được giao. Đồng chí mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, phẩm chất, bản lĩnh chính trị; tích cực phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường.

 

 

Toàn cảnh buổi lễ     

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Bá Cường - Trưởng khoa Xây dựng Đảng thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới, lãnh đạo các khoa, phòng đồng chí mong muốn lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm, giúp đỡ; xin hứa sẽ quyết tâm, cố gắng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm cùng với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh./

.