Khai mạc 02 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2019
26/11/2019 11:32
Sáng ngày 26/11, Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2019. Dự lễ khai mạc, đại diện Sở Nội vụ có đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc, các đồng chí đại diện phòng công chức - viên chức
Khai mạc 02 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý  đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2019

     Sáng ngày 26/11, Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai mạc 02 Lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2019. Dự lễ khai mạc, đại diện Sở Nội vụ có đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc, các đồng chí đại diện phòng công chức - viên chức; Trường Chính trị tỉnh có đồng chí TS Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng hơn 120 học viên 02 lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2019.

     Lớp học có 122 học viên đến từ các đơn vị sự  nghiệp công lập thuộc huyện đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là lớp học đầu tiên Trường Chính trị tỉnh bồi dưỡng theo vị tri chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện. nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện trong xu hướng đổi mới, cải cách ở Việt Nam hiện nay. Theo chương trình, khóa học bao gồm 7 chuyên đề; trong đó có 04 chuyên đề kiến thức chung, 03 chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành của lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện.

TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu Khai mạc

     Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đây là cơ hội giúp các học viên được trang bị và cập nhật một số kiến thức lãnh đạo, quản lý cần thiết để xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn nhằm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; là cơ sở cho việc định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện các công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện. Đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường, tham gia đầy đủ, đúng giờ các buổi lên lớp; thông qua khóa học, các học viên cùng trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những vấn đề thực tiễn đang vướng mắc; nắm bắt kỹ năng, phương pháp làm việc có hệ thống, khoa học; vận dụng hiệu quả những kiến thức được học vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện tại địa phương, đơn vị.

Hằng Nga