Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K15 Kỳ Sơn, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023
17/02/2022 06:34
Sáng ngày 16/02/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị Kỳ Sơn K15, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự Lễ khai giảng, về phía Huyện ủy Kỳ Sơn có đồng chí Lữ Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị Kỳ Sơn...
Khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị K15 Kỳ Sơn, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023

      Sáng ngày 16/02/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Trung cấp lý luận chính trị Kỳ Sơn K15, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2023. Dự Lễ khai giảng, về phía Huyện ủy Kỳ Sơn có đồng chí Lữ Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Kỳ Sơn, các đồng chí đại diện các ban ngành Huyện ủy Kỳ Sơn; Trung tâm chính trị huyện Kỳ Sơn. Về phía nhà trường có đồng chí Phan Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị Kỳ Sơn K15.

 Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu Khai giảng lớp học

      Lớp Trung cấp LLCT Kỳ Sơn K15, hệ không tập trung khóa học 2022 - 2023 có 48 học viên. Lớp học chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản vể Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

 Đ/c Nguyễn Phùng Khánh, Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH công bố các quyết định liên quan đến lớp học tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh

      Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các học viên được tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh: "Thông qua việc học tập lý luận chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xây dựng cho mình một phương pháp luận đúng đắn, có bản lĩnh chính trị góp phần đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2021 của Bộ Chính trị khóa XI; nâng cao kỹ năng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tại địa phương". Đặc biệt, lớp học diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn; chấp hành nghiêm quy chế học trực tuyến, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp trong tình hình mới để đảm bảo yêu cầu đề ra.

Đồng chí Lữ Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Kỳ Sơn phát biểu tại Lễ khai giảng

      Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy Kỳ Sơn, đồng chí Lữ Quang Hưng cảm ơn nhà trường đã linh hoạt, tạo điều kiện để lớp được khai giảng kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đơn vị. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp cùng Trung tâm để tổ chức, quản lý lớp học, giúp lớp học hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Đối với các đơn vị có học viên đi học, đồng chí yêu cầu cơ quan tạo mọi điều kiện, kiểm tra, quản lý chặt chẽ để học viên tham gia đi học đầy đủ nghiêm túc. Đồng chí cũng yêu cầu học viên phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị, cần sắp xếp thời gian, trang thiết bị phục vụ học tập nghiêm túc; tiếp thu kiến thức căn bản; kết thúc khóa học phải nâng cao được về trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, đơn vị./.

Hằng Nga